De inschrijvingen voor de eerste groepsaankoop schoolgerief zijn afgesloten. Tijd om de pakketten te verdelen en de resultaten bekend te maken. Dat deden we bij de symbolische overhandiging van het eerste pakket, aan mevrouw Anneke Neyts uit Assebroek.

Ruim 400 gezinnen namen deel aan deze eerste groepsaankoop schoolgerief.

Ruim 400 gezinnen namen deel aan deze eerste groepsaankoop schoolgerief. Goed voor een globale bestelling van bijna 17.000 artikelen, of een gemiddelde van 42 artikelen per gezin. De meeste bestellingen gaan over een bedrag rond de 40 euro. Een zelfde pakket in de winkel kan gemakkelijk het dubbele kosten. Meest populaire artikelen zijn cursusblokken, ringmappen, potloden, balpennen, fluostiften en latten. Maar ook naar lijmstiften, gommen, geodriehoeken en schriften was er veel vraag. Ook een 5-tal scholen plaatsten een grote bestelling via SamenSterker.

Federaal volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht: “Voor SamenSterker is het succes van deze eerste groepsaankoop schoolgerief een teken dat de actie inspeelt op een bestaande nood. Bij het begin van het schooljaar betekent de aankoop van schoolgerief voor veel gezinnen immers een serieuze hap in het gezinsbudget. Moeders en vaders met schoolgaande kinderen weten maar al te goed hoe duur het allemaal is. De deelnemers aan de groepsaankoop kunnen tot de helft uitsparen.”

Voor ons is het succes van deze groepsaankoop een teken dat de actie inspeelt op een bestaande nood - Federaal volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht

Betaalbaar onderwijs voor elk gezin

“Met de actie ondersteunen we tevens onze eis voor gratis onderwijs”, vervolgt Annick Lambrecht. “De Grondwet en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind voorzien reeds in de kosteloosheid, maar dat is vandaag bijlange nog niet gerealiseerd”. “We rekenen er op dat scholen met het oog op de financiële draagkracht van de ouders, een kosten-beheersend beleid opzetten. En dat gebeurt gelukkig meer en meer. Het zijn immers leerkrachten en directies die in de eerste lijn dagelijks te maken hebben met kleine sociale drama’s als onbetaalde facturen of lege boterhamdozen. Enerzijds vragen we school- en randkosten (reftergeld, studietoezicht, ...) tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Ouders met financiële moeilijkheden moeten we toelaten om schoolfacturen gespreid in de tijd af te lossen. Tevens willen we dat er werk wordt gemaakt van de invoering van een maximumfactuur in alle graden van het secundair onderwijs. Sommige opleidingen kosten handenvol geld: een maximumfactuur kan de ongelijkheid om deze studies aan te vatten deels wegwerken”.

Met de actie ondersteunen we tevens onze eis voor gratis onderwijs -  Federaal volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht


Hoe ging SamenSterker te werk?

Op basis van lijsten van verschillende scholen, heeft SamenSterker een selectie gemaakt van de meest gevraagde schoolbenodigdheden. SamenSterker schreef daarvoor uitsluitend Vlaamse groothandels en leveranciers van schoolmateriaal aan en selecteerde op basis van prijs- en kwaliteitsvergelijking. Samen Sterker onderhandelde daarop zeer lage prijzen voor een 50-tal basisartikelen. Wij kozen daarbij bewust voor goede kwaliteit en bekende merken. De globale bestelling wordt nu in pakketten verdeeld. Samen Sterker kan rekenen op   lokale vrijwilligers die in hun respectieve gemeenten voor de verdeling van de pakketten zorgen.