Al sinds vijf jaar bestaat het project Eerste Hulp Bij Huiswerk (EHBH) in Mechelen, dat kinderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn helpt bij hun huiswerk. Dit jaar financiert de stad het project voor het eerst en zoals elk jaar zijn ze op zoek naar vrijwilligers.

"Tot dit jaar was het project afhankelijk van subsidies door de hogere overheid en was het dus elk jaar onzeker of het project bleef bestaan.", zegt schepen van onderwijs Caroline Gennez. "We vonden dit project echter zo belangrijk, dat we het hebben opgenomen binnen onze dienst Onderwijsondersteuning. De stad zal nu dus meebetalen en engageert zich het project verder te zetten." In EHBH helpen vrijwilligers in de scholen de kinderen bij hun huiswerk. "Bij kinderen in maatschappelijk moeilijke situaties zien we namelijk dat ze hun achterstand niet tijdens de schooluren behalen, maar daarna. Het project heeft dan ook een waarneembare weerslag op de prestaties van de kinderen." Vorig jaar werkten 35 vrijwilligers mee en kregen 120 kinderen voor korte of lange termijn hulp. "Maar we zijn steeds op zoek naar meer en nieuwe vrijwilligers. We zoeken enthousiaste mensen die graag met kinderen werken, vlot Nederlands lezen en schrijven en houden van diversiteit. Het overgrote deel van kinderen die we helpen is namelijk van allochtone afkomst. De stad zorgt voor professionele ondersteuning, vorming, de onkostenvergoeding en de verzekering." Wie zich kandidaat wil stellen als vrijwilliger of meer informatie wil kan terecht bij Ellen Neefs van de dienst Onderwijsondersteuning op 0486/86.95.82 of via ellen.neefs@mechelen.be