Bredene laat jongeren meedenken over verkeersbeleid

Bredene wil jongeren tussen 8 en 16 jaar een stem geven in het verkeersbeleid. Jongeren zijn meestal de zwakke weggebruiker en het gemeentebestuur geeft deze belangrijke groep de kans om mee te denken over het verkeer in de gemeente. 

“Dit project is uniek voor Vlaanderen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Ons bestuur beschikt al over een goed werkende verkeerscommissie. Tijdens het inspraakproject ‘Jong geweld in het gemeentehuis’ stelden we een enorme gretigheid vast waarmee jongeren verkeerssituaties naar voor brachten. Met de Junior-verkeerscommissie willen we de jongeren een stem geven in het verkeersbeleid. Kinderen en jongeren zijn immers enthousiaste en intensieve gebruikers van de openbare (verkeers)ruimte. Maar ze ervaren die openbare ruimte echter heel anders dan volwassenen. Ze komen op andere plekken, hebben andere bestemmingen en gebruiken vaak andere routes. Jongeren ervaren verkeer en de omgeving dan ook op een andere manier dan volwassenen. Een geparkeerde auto of laaghangend verkeersbord beneemt hun het uitzicht, een rotonde is een onbegrijpelijke constructie. Daar staat tegenover dat kinderen heel goede waarnemers zijn. Zij kijken nog fris tegen de wereld aan en verbazen zich over dingen die volwassenen als vanzelfsprekend beschouwen. Kinderen zien details die aan volwassen ogen ontsnappen. Genoeg redenen waarom het zinvol is om kinderen als aparte groep bij het maken van verkeersplannen te betrekken. Maar kinder- en jongerenparticipatie mag niet gewoon een verkleinde kopie zijn van volwassenenparticipatie. Er moet een aparte werkwijze worden ontwikkeld die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen”, verduidelijkt burgemeester Vandenberghe. 

Binnenkort krijgen alle jongeren tussen 8 en 16-jaar van het gemeentebestuur een uitnodiging in hun bus. 

Jongeren kunnen op die manier hun concrete verkeersproblemen/voorstellen aan het gemeentebestuur overmaken. Vervolgens bekijkt het gemeentebestuur alle voorstellen op hun haalbaarheid en worden de jongeren uitgenodigd om toelichting te geven. Als dat is gebeurd gaat het voorstel naar de experten van de verkeerscommissie (politie, mobiliteitsambtenaar,…) die hun oordeel vellen. 

Maar daar blijft het niet bij. Naast het bijwonen van vergaderingen over verkeer wil het gemeentebestuur de Junior-verkeerscommissie ook inzetten om oplossingen op maat van de jongeren te zoeken over verkeersproblemen in de wijken. 

"Dit kunnen ludieke/gerichte acties zijn waarbij het gemeentebestuur als coördinator fungeert. En bovendien wil het gemeentebestuur de Junior-verkeerscommissie ook inzetten om grote projecten rond verkeer, denken we maar aan de jaarlijkse ‘Actie Veilig Schoolbegin’, de verkeerslessen voor scholieren, enz…, te organiseren”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe. 

Oproep
Bredenaars tussen 8 en 16 jaar die willen meedenken/meehelpen om het verkeersbeleid vorm te geven kunnen zich kandidaat stellen voor de Junior-verkeerscommissie. Meer weten? Informatiedienst – 059 33 91 94 – infodienst@bredene.be.