Gisteren organiseerde de stad Mechelen voor de eerste maal een ontmoetingsavond voor alle betrokkenen bij het Mechelse kinderopvangbeleid. “Het stadsbestuur treedt voortaan op als een echte regisseur van het lokale beleid inzake kinderopvang.

We maakten hiervoor de nodige middelen vrij en ondersteunen alle mogelijke initiatieven die het tekort wegwerken”, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens. “Het middenveld, private en publieke actoren, alsook de onthaalorganisaties waren vertegenwoordigd voor deze overlegsessie waarbij de hele problematiek werd besproken. De talrijke aanwezigen reageerden enthousiast op dit initiatief en steunen dan ook de voortzetting ervan”.

De nood aan kinderopvang in Mechelen blijft hoog. De stad bracht daarom alle initiatieven die in Mechelen actief zijn in de kinderopvang samen met als doel elkaar te leren kennen en informatie en ideeën uit te wisselen.

Kinderopvang heeft immers een aantal belangrijke functies in de samenleving en in onze stad. Maar kinderopvang is ook moeilijk en is zeker vermoeiend en vergt vele werkuren van vroeg in de morgen tot soms laat in de avond voor de medewerkers. Ook worden deze mensen dagelijks geconfronteerd met ouders en toekomstige ouders die – soms begrijpelijk - vol onbegrip zijn dat er toch maar nergens opvang is voor hun kindje, dat ze al tien andere initiatieven hebben bezocht, dat ze al maanden op de wachtlijst staan, dat ze de opvang niet kunnen betalen, dat de openingsuren niet voldoende zijn, enz. …

Het leren van elkaar, het uitwisselen van informatie, het vertellen van ervaringen is dan ook verrijkend en vergroot het inzicht over de nieuwste ontwikkelingen in de sector. De bijeenkomsten zijn dan ook geen eenrichtingsverkeer, maar geven de kans om te netwerken en om informatie uit te wisselen en vragen te stellen.

Bovendien wil het stadsbestuur de massa nieuwe informatie, nieuwe initiatieven en nieuwe visies rond en over kinderopvang regelmatig toelichten zodat iedereen door het bos de bomen blijft zien.

Zo werd het pilootproject rond het Centrum voor Kinderopvang Mechelen besproken net als het Lokaal Overleg Kinderopvang. Ook het webplatform werd uitgebreid toegelicht en de stad gaf een overzicht van alle mogelijkheden die er vandaag zijn om bijkomende opvang in te richten met onder andere het nieuwe systeem voor occasionele opvang met dienstencheques. Tot slot besprak Unieko, de koepelorganisatie van zelfstandige initiatieven, haar werking.

CENTRUM VOOR KINDEROPVANG (CKO) MECHELEN: SAMEN ZIJN WE STERK(er)!

Het CKO Mechelen wil dat kinderopvang een basisvoorziening is. Voor iedereen toegankelijk, zonder uitsluiting en drempels, met een aanbod afgestemd op maat. Kinderopvang heeft dan ook drie belangrijke functies: een economische, een sociale en een pedagogische en educatieve functie.

Daarom werkt het CKO op vier terreinen: het sociaal pedagogisch project, het opnamebeleid, de coördinatie van de opvangvragen en de samenwerking op inhoudelijk en praktisch vlak om de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten (informatie en vorming, infrastructuur,…).

Vandaag vertegenwoordigen de partners van CKO Mechelen al meer dan 800 kinderopvangplaatsen. Met de extra werkingsmiddelen (5.000 euro) die de stad dit jaar heeft voorzien, wil het verder werken aan de uitbouw van een lokaal coördinatiesysteem voor opvangvragen (één-loket functie) en wil het de toegankelijkheid tot de kinderopvang van kansengroepen vergroten.

Praktisch werd dan ook de zeer nuttige webapplicatie toegelicht. Eén meldpunt op het internet waar ouders terecht kunnen voor het totale aanbod in onze stad en zich ook kunnen inschrijven. Steeds meer actoren zien hiervan de voordelen in en schrijven zich dan ook in op dit platform. Mechelen is dan ook een voorloper en is de eerste gemeente in onze provincie waarvan het meldpunt volledig in werking is via www.meldpuntkinderopvang.be