Vandaag vond de eerste spadesteek van het nieuwe op- en afrittencomplex op het kruispunt Expresweg–Bevrijdingslaan plaats. Dit kruispunt is het laatste kruispunt op de Expresweg tussen de E40/E403 en de A11 dat ongelijkgronds moet worden ingericht.

Zoals iedereen weet, is de Bevrijdingslaan de belangrijkste toegangsweg tot onze binnenstad. Het huidige door lichten geregelde kruispunt was echter al jarenlang een knelpunt op het vlak van verkeersveiligheid en -doorstroming. Het nieuwe op- en afrittencomplex zal hiervoor een oplossing bieden, doordat het lokale en doorgaande verkeer maximaal van elkaar gescheiden zullen worden.

Extra aandacht voor fietsers en voetgangers

Het stadsbestuur vindt de veiligheid van de zachte weggebruiker van prioritair belang. We zijn dan ook zeer tevreden dat bij de heraanleg van de kruispunt bijzondere aandacht wordt besteed aan de fietsers en voetgangers. Het dubbelrichtingsfietspad en de nieuwe fietsersbrug over het kanaal even verderop, zullen de fietser op een veilige manier op het kanaal Gent-Oostende doen aansluiten. Dit maakt het mogelijk om Brugge met de fiets of te voet op een veilige manier te bereiken.

Samen met de werken aan de Boeveriepoort, is dit de tweede grote infrastructurele aanpassing op korte termijn die de mobiliteit en de toegankelijkheid van Brugge, en hier samen met de aanleg van de A11 ook de zeehaven van Brugge, ten goede komt. De verkeershinder wordt zoveel mogelijk beperkt. Ten allen tijde blijven twee baanvakken in beide richting open. Meer informatie over de tijdelijke aangepaste verkeerssituatie kan je vinden op de website van onze stad.