Met ruim 230.000 werknemers behoren de Belgische zeehavens tot de belangrijkste economische poorten van België en Europa. “De veranderende economische context en technologische evoluties hebben er echter toe geleid dat vanuit de markt andere vragen aan havenbedrijven worden gesteld”, laat Monica De Coninck weten.

De actualisering van de havenarbeid was dan ook aan de orde. Om dit te organiseren werd vorig jaar een werkgroep opgericht die in overleg met de sociale partners de havenarbeid moest moderniseren. Na één jaar is er nu een eerste akkoord.

Uitgangspunt voor het akkoord is de wet-Major.“De marktomstandigheden zijn sinds de wet-Major, ondertussen 40 jaar geleden, sterk geëvolueerd, waardoor een actualisering van de havenarbeid zich opdringt”, zegt Monica De Coninck.

Vakbonden en werkgevers buigen zich nu over wat dient te veranderen qua veiligheid, omkadering en klantgerichte havens. “Voor elk van deze punten werden een aantal voorstellen vastgelegd en een timing waarbinnen deze concreet vorm dienen te krijgen”, licht Monica De Coninck toe. “Dit is al een eerste stap om de weerbaarheid en competitiviteit van de Belgische zeehavens te vrijwaren en te versterken.”

“De conclusies van deze werkgroep zijn het resultaat van overleg. Dit is geen eindpunt”, aldus Monica De Coninck. “De sociale partners zullen, zoals zij dat ook steeds in het verleden hebben gedaan, aandacht blijven schenken aan de uitdagingen van de toekomst.”

“Velen achtten het onmogelijk, maar de kracht van sociaal overleg werd vandaag nog maar eens aangetoond”, voegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt daaraan toe. “Iedereen weet dat het een moeizaam proces geweest is, maar ik wens zowel de werkgevers als de vakbonden te feliciteren voor het feit dat ze zijn blijven praten en zijn blijven geloven in de mogelijkheid om belangrijke stappen vooruit te zetten. De Europese Commissie neemt beter voorbeeld aan het Belgisch sociaal overleg.”