Na jarenlange onzekerheid heeft Kringloopateljee vandaag de eerste steenlegging gerealiseerd van wat hun nieuwe winkel en sorteercentrum van 2000m² zal worden. “Tot op de dag van vandaag zat het Mechelse Kringloopateljee verspreid op verschillende kleine locaties in de binnenstad, wat hun werking aanzienlijk bemoeilijkte.

Na een lange zoektocht hebben we eindelijk een nieuw onderkomen voor hen gevonden op Mechelen-Noord. Het moet hen helpen hun ambitieuze plannen te realiseren”, aldus schepen van Sociale Economie Caroline Gennez (sp.a) en schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys(sp.a).

De verschillende locaties die Kringloopateljee vandaag heeft in de Mechelse binnenstad vormden een heuse belemmering voor een goede werking. “Het was vooreerst heel onduidelijk voor de klanten. Maar ook de toelevering van de verschillende winkels in de historische binnenstad en het ontbreken van een klantenparking waren probleempunten.  Daarom waren we als stad samen met Kringloopateljee reeds lang op zoek naar een geschikte bereikbare centrale en grote locatie met voldoende parkeergelegenheid. Die hebben we gevonden aan de Oude Baan op industrie Mechelen-Noord. In een groter project met bedrijfsunits kocht de Stad een deel van de grond dat in erfpacht wordt gegeven aan Kringloopateljee. Het wordt meteen een grootst Kringloopcentrum met een moderne winkel en een aansluitend sorteercentrum. Vandaag gebeurde de eerste steenlegging. De effectieve verhuis wordt voorzien voor februari 2011”, aldus Karel Geys.
 
Kringloopateljee bevond zich op een belangrijk kruispunt in haar bestaan. In de kringloopsector stond het Mechelse sociaal economiebedrijf eerder bekend als trager groeier. Na jaren van starheid en stagnatie gooide het bedrijf in 2007 het over een andere boeg en startte een ingrijpend proces van verandering met de focus op groei. De introductie van heel wat nieuwe processen, en beleidsmatige beslissingen, resulteerde vrijwel onmiddellijk in opeenvolgende jaren van groei. Zo steeg hun omzet met meer dan 5% per jaar en de inzamelingen zelfs met meer dan 12% per jaar. Deze ambitieuze plannen waren ook absoluut noodzakelijk om de nieuwe opgelegde OVAM-doelstelling te realiseren met name het streven naar 5kg/hergebruik per inwoner tegen 2015.
 
Het sociale economie bedrijf stelt eveneens 50 personen te werk, voornamelijk doelgroeparbeiders. “Een niet onbelangrijk gegeven in deze moeilijke economische tijden. Bovendien zijn we als stad aan het onderzoeken om Kringloopateljee in te schakelen in een nieuw sociaal economieproject. Onze sociale huisvestingsmaatschappij MGW staat immers voor een bijzonder grote uitdaging met de renovatie van vele van haar woningen. Dit betekent dat alle bewoners moeten verhuisd worden naar transitwoningen en het merendeel achteraf ook terug naar hun gerenoveerde woning. Kringloopateljee zou hier wel eens de geknipte partner voor zijn.”, aldus Caroline Gennez.