Op vrijdag 29 september legde ons gemeentebestuur de eerste steen van het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum feestelijk. Het nieuwe rustoord biedt plaats aan 92 bewoners. Er is ook een lokaal dienstencentrum voorzien. Concreet gaat het om een cafetaria, een fitness, een welnesscentrum en een sociaal restaurant. Nieuwe vormen van sociale dienstverlening voor de oudere en kansarme bewoners van onze gemeente. 

Van het bestaande rustoord breken we het gedeelte dat uit 1982 stamt volledig af. Ook de delen van het “oude rustoord”, dat dateert van kort na de Eerste Wereldoorlog, zullen we afbreken.

Sp.a heeft er altijd voor gepleit om de kapel te behouden en te integreren in het nieuwe gebouw. Onze partij vindt dat de kapel deel uitmaakt van het schaarse historisch erfgoed dat onze gemeente nog heeft. En zo krijgt men een nieuw gebouw waar moderne en klassieke architectuur naadloos in elkaar vloeien. 

De groene ruimte achter de serviceflats blijft openbaar en ontwikkelen we verder als park. Een publieke groene ruimte die toegankelijk is voor alle inwoners van onze gemeente. Fiets- en wandelpaden verbinden dit park met de achterliggende groene ruimtes zoals de Hondsbossen. 

De bouw van dit nieuwe woonzorgcentrum is geraamd op een kleine 14 miljoen euro. Als socialisten staan we achter deze investering voor de meest zorgbehoevende inwoners van onze gemeente.