Eerste steenlegging van het Woonzorgcentrum 'De Faluintjes' en nieuwbouw Sint-Job. Tijdens de vorige legislatuur werd dit engagement vastgelegd in het zorgstrategisch plan. Tegelijk werden in beide dossiers de nodige verdere aankopen en onteigeningen gerealiseerd en op gang gebracht. OCMW-raadslid Lucette Callebaut en gemeenteraadslid Sam Van de Putte zijn trots op de vooruitgang van de dossiers die onder het OCMW-voorzitterschap van Patrick De Smedt werden opgestart.