Na maandenlang slecht nieuws door de crisis bevindt de Mechelse economie zich opnieuw op een keerpunt. Zowel wat de werkloosheidsgraad als het aantal vacatures betreft, is er eindelijk opnieuw sprake van een positieve evolutie. “De werkloosheidsgraad van maart 2010 ligt op het laagste niveau sinds juni vorig jaar, zowel voor de stad als voor de regio Mechelen.

Als we kijken naar het stijgend aantal werkaanbiedingen van de afgelopen maand, is er zelfs nog beter nieuws. Nu is het tijd om volop gebruik te maken van de verbeterde economische conjunctuur. Als regio moeten we met RESOC Mechelen de juiste randvoorwaarden creëren om bedrijven aan te trekken. Daarnaast heeft het Mechelse stadsbestuur met haar nieuwe economische visie en strategisch plan twee belangrijke instrumenten in handen om van de stad een economische toplocatie te maken”, verklaart schepen van Economie en Werk en voorzitter van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Caroline Gennez (sp.a)

Als voorzitter van RESOC is Caroline Gennez tevreden met de cijfers voor de ganse regio Mechelen. “De werkloosheidsgraad in RESOC Mechelen is afgelopen maand gedaald tot 6,89%, wat eveneens geleden was van juni 2009. Als deze trend zich verder zet, dan komen we binnenkort opnieuw uit onder de grens van 10 000 werklozen in de Mechelse regio. Ook bij de vacatures en uitzendopdrachten zien we de laatste maanden een duidelijke positieve trend: momenteel zijn er 2468 werkaanbiedingen, het hoogste aantal sinds maart vorig jaar.”

Het aantal uitzendopdrachten is traditioneel een goede barometer voor economisch herstel. Op dat vlak is er ook in de stad Mechelen een positieve tendens waar te nemen. “Deze maand zitten we voor onze stad aan 789 uitzendopdrachten. We moeten al teruggaan tot november 2008 om betere cijfers te vinden. Het aantal vacatures uitgezonderd deze tijdelijke opdrachten, is eveneens in stijgende lijn nadat we in november vorig jaar een absoluut dieptepunt hadden bereikt. Nu is het belangrijk dat werkzoekenden begeleid worden bij hun zoektocht naar een passende job. We blijven inzetten op werk voor iedereen en investeren daarom in sociale tewerkstellingsprojecten voor langdurig werkzoekenden en kortgeschoolden. Zopas kregen we van de Vlaamse overheid het licht op groen om ons Agentschap voor Sociale Economie “Oprit W” op te richten”, kondigt Caroline Gennez aan.

Het Mechelse stadsbestuur kiest voor gerichte investeringen die resulteren in duurzame jobs om de werkloosheidscijfers nog meer naar beneden te halen. Door het creëren van een positief investeringsklimaat zullen nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Schepen Caroline Gennez is opgetogen met de laagste werkloosheidsgraad sinds juni 2009, maar beseft dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. “De werkloosheidsgraad in de stad Mechelen daalt en bedraagt 9,71% voor maart 2010, wat neerkomt op 3617 werklozen. Wanneer we de niet-werkende werkzoekenden van het afgelopen jaar in detail bekijken, is het duidelijk dat de crisis heeft geleid tot een spectaculaire procentuele toename in bepaalde categorieën. Dit was onder meer het geval bij langgeschoolden, jonge mensen zoals schoolverlaters en min 25-jarigen. Ook daar zien we een kentering in de cijfers van maart 2010. Bij schoolverlaters in RESOC Mechelen bijvoorbeeld, was er het afgelopen jaar een toename van 16,7%. Ten opzichte van vorige maand is er echter een daling met niet minder dan 14,8%.”