Eerste bewegwijzerde verkeerseducatieve route wordt nog dit jaar gelanceerd in Assebroek, mooie realisatie voor ons actieplan 'veilige schoolpoort' en een primeur voor Brugge en West-Vlaanderen!

Al te vaak wordt ervan uitgegaan dat leerlingen op het einde van hun lager onderwijs voldoende fietsvaardig zijn om zich veilig door het verkeer te begeven, maar bij deze leeftijd, wanneer het risicogedrag net toeneemt, blijft het belangrijk om actief aandacht te besteden aan veilig fietsen. 

Een verkeerseducatieve route (VERO) kan daarbij helpen.  Deze route wordt voorzien in de schoolomgeving.  Leerkrachten en ouders kunnen daar regelmatig gaan oefenen met hun leerlingen/kinderen, want veilig deelnemen aan het verkeer leer je niet met theorie alleen, er zijn heel wat vaardigheden die flink wat training vragen.  Verkeers- en mobiliteitseducatie blijft al lang niet meer beperkt tot de klassieke verkeerslesjes in de klas, leerlingen oefenen hun verkeersvaardigheden op de speelplaats en daarna in het echte verkeer. 

De VERO is bedoeld voor de 3de graad lager onderwijs maar anderen kunnen natuurlijk ook gebruik maken van deze VERO.

Om zo’n route te ontwikkelen dient er samengewerkt te worden met diverse partners: de scholen, verschillende stadsdiensten, de lokale politie en een externe partner, in dit geval Mobiel 21.

Mobiel 21 legt in overleg met deze partners een route vast en ontwikkelt een kant-en-klare lesbrochure waarmee de leerkrachten op pad kunnen gaan.  Op deze route komen de leerlingen een zo divers mogelijk aanbod aan verkeerssituaties tegen: verschillende voorrangssituaties, links afslaan, rechts afslaan, rotondes, verkeerslichten, …  Bij het inoefenen op school hoeft niet steeds de hele route afgelegd te worden, per verkeerssituatie is een aparte lesfiche voorzien met informatie en oefeningen.  Op die manier leren jongeren veilig deelnemen aan het verkeer: ze passen het verkeersreglement toe, leren de betekenis van de verkeersborden en leren omgaan met reële gevaren. 

Eind 2017 wordt de eerste bewegwijzerde VERO gelanceerd in Assebroek.  De bewegwijzering zal gebeuren door kleine verkeersbordjes en op een centrale plaats komt een infobord met daarop de route én informatie over de route.  Wat Assebroek betreft zal die centrale plaats hier zijn, op het domein van Daverlo. 

Op termijn willen wij in elke regio een verkeerseducatieve route ontwikkelen.  Het ontwikkelen van deze VERO’s kadert in het actieplan ‘veilige schoolpoort’. 

Wij danken alvast de 4 Assebroekse OLVA scholen met in het bijzonder Piet Verroens, het basis- en secundair onderwijs Jan Fevijn en de Steinerschool om netoverschrijdend te werken en dat in het belang van de veiligheid van de kinderen. 

Pablo Annys

schepen van preventie, stad Brugge