In de week van 20 tot 27 november organiseert de Stad Gent voor de eerste keer de ‘Week tegen familiaal geweld’. Onder het motto 'Liefde mag geen pijn doen' vinden verschillende gratis activiteiten plaats om de problematiek onder de aandacht te brengen.

De Week tegen familiaal geweld startte met de herdenking van Rhizlène, een jonge mama die in de zomer van 2016 aan de Dampoort werd neergestoken door haar ex-partner. Op maandag 20 november plaatste de familie van Rhizlène een vlindertegel tegen zinloos geweld  op de locatie van het fatale drama in de Koopvaardijlaan als blijvend aandenken.

De Stad Gent wil meer doen dan herdenken. Ze wil iedereen oproepen om niet blind te zijn voor de signalen van intrafamiliaal geweld, en wil het heersende taboe doorbreken. "We willen Gentenaars sensibiliseren rond het thema en de mogelijkheden in de hulpverlening beter bekend maken. Veel kan voorkomen worden als we met z'n allen alerter reageren op signalen en vrijer over intrafamiliaal geweld spreken. Nog te vaak gaan we er van uit dat familiaal geweld tot de privésfeer behoort" zegt schepen van welzijn Resul Tapmaz.

"Naast het inzetten op de bewustmaking van het brede publiek, moet er ook verder worden gewerkt aan een goede samenwerking tussen hulpverlening, politie en justitie," aldus Daniël Termont. "Stad Gent werkt daarom mee aan de uitbouw van de ketenaanpak Oost-Vlaanderen. Op dit overlegplatform zullen vanaf medio 2018 complexe en meervoudige casussen van partnergeweld aangepakt worden door een gecombineerde inzet van hulpverlening, politie en justitie. Daarnaast blijven we met onze stadsdiensten inzetten op de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Met het StalkingAlarm onder meer, een tool waarmee een onmiddellijke politie-interventie kan worden uitgelokt."

Bekijk het programma van de Week tegen familiaal geweld.