“De effectentaks die de regering-Michel zal invoeren zal niet voor fiscale rechtvaardigheid zorgen”, zegt Meryame Kitir. “De CD&V zou erover moeten beschaamd zijn.”

Volgens het Zomerakkoord wil de regering de heel grote vermogens aanpakken met een effectentaks. “In de werkelijkheid komt het erop neer dat die taks enkel zal gelden voor effectenrekeningen van een half miljoen euro of meer”, zegt Meryame Kitir. “De taks zal O,15 procent bedragen. U hoort het goed mensen. Dankzij deze regering betaalt u 21 procent voor uw elektriciteit. En zij betalen 0,15 procent op hun miljoenen op de bank. Dat is de trofee waar CD&V mee pronkt. U betaalt meer, zij betalen nauwelijks.”

Volgens Kitir is dit de zoveelste poging van de regering om de mensen zand in de ogen te strooien. “De mensen krijgen van de regering 'gebroken beloftes over een begroting in evenwicht of een pensioen op 65. Ze krijgen veel ruzie en een show over correcte belastingen, terwijl er niks echt verandert. Ze krijgen jobs maar vooral voor zij die er al een hebben”, besluit Meryame Kitir.