Het gebrek aan transparante communicatie van het FAVV en de overheid de laatste dagen maakt de verwarring voor de consument alleen maar groter. In de zogenoemde “eiercommissie” in het Federaal Parlement schuift Minister van Landbouw Ducarme de schuld voor de eiercrisis door naar Nederland. Volgens hem kwam Nederland maar niet met de nodige info over de brug. Bovendien zouden zij al vanaf half november 2016 op de hoogte zijn over het mogelijke gebruik van fipronil in de pluimveesector. Maar bij onze noorderburen horen we een ander verhaal. Volgens het Nederlandse voedselagentschap ging de melding over schoonmaken van stallen en niet over eieren. Federaal Volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht reageert fel: 

“Het heeft geen zin om de schuld op Nederland te steken. Het FAVV heeft niet goed gecommuniceerd en had de regering moeten informeren van zodra een gerechtelijk onderzoek werd opgestart.”

Ze vraagt zich dan ook af waarom Europa zo laat op de hoogte werd gesteld? Waarom de bevoegde ministers niet tijdig werden ingelicht? En vooral: waarom werd de bevolking zo laat ingelicht en dan nog eens met gebrekkige informatie. 

“Door deze gebrekkige communicatie is ons imago geschaad. Bedrijven zullen hieronder lijden. Maar bovenal maakt dit de verwarring voor de consument alleen maar groter”.