“Ondersteuning van de creatie van producties van eigen bodem is enorm belangrijk”, zegt Ingrid Lieten. “Het gaat immers om een belangrijke creatieve en economische sector die steeds meer aan belang wint. Ik ben ervan overtuigd dat ook de distributeurs een belangrijke rol te spelen hebben in het structureel gezond houden van de sector.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over het doorstorten van de auteursrechten, wat nu al wettelijk geregeld is. “Via een aanpassing aan het huidige mediadecreet zullen de distributeurs voortaan verplicht worden om bij te dragen aan nieuwe creaties in de Vlaamse audiovisuele mediasector”, licht Ingrid Lieten toe.

“In een klein taalgebied als Vlaanderen moeten we zowel vanuit culturele als vanuit economisch-financiële overwegingen oog hebben voor de waarde van programma’s van eigen bodem. Als we onze eigen creatieve audiovisuele sector zuurstof geven, dan kunnen we vermijden dat we het in de toekomst in Vlaanderen alleen maar zouden moeten stellen met buitenlandse, vaak goedkope televisieprogramma’s. Op die manier verzekeren we dus een kwaliteitsvol en divers eigen aanbod”, besluit Ingrid Lieten.

Lees meer op www.ingridlieten.be