Nu werken aan structureel begrotingspad.

“De nominale fetisj van Bourgeois I heeft gefaald. Minister Turtelboom’s oase in de financiële woestijn is niets meer dan een fata morgana gestoeld op een neoliberale besparingsideologie die haar wensen verwart met de werkelijkheid.” zo stelt Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) naar aanleiding van het tekort van minstens 275 miljoen € op de Vlaamse begroting van 2015. “Wil minister Turtelboom eindelijk eens haar rol opnemen als minister van begroting? Eerst volhardt de minister in de idee dat de begroting 2014 in evenwicht is, ondanks dat het Rekenhof, de oppositie, en later de federale regering een tekort van 563 miljoen € vaststelde. Nu stelt de SERV (de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) eveneens een drastisch tekort op de begroting van 2015 vast.”

 

Bij elk debat hierover herhaalt de Vlaamse meerderheid dat het regeerakkoord ook investeringen voorziet, maar tot op heden zijn enkel de besparingen een zekerheid. Een gevolg van de beleidskeuze om met een nominaal evenwicht te werken in plaats van een structureel pad. In het laatste geval worden investeringen en schuldafbouw gespreid, wat een minder hobbelig begrotingsparcours geeft. En waardoor je besparingen op onderwijs en welzijn zou kunnen vermijden. “Voeg de daad bij het woord en investeer nu in menselijk kapitaal”, besluit Jan Bertels.