Onder impuls van de mandatarissen van sp.a. Tielt ging dit jaar het sociale tewerkstellingproject vzw TROEV van start.

Deze vereniging werd opgericht in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor, de Tieltse Bouwmaatschappij en Mivalti, en biedt kansen op tewerkstelling voor mensen met beperkingen die moeilijk in het normale arbeidscircuit terecht kunnen.

Meer weten: schepen van sociale zaken guido.mehuys@tielt.be; 

OCMW-raadsleden soetkinkesteloot@gmail.com en birger.de.coninck@telenet.be