Enkele dagen geleden moesten de socialistische politieraadsleden van de politiezone Rupel (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle), net als de bevolking en het personeel in de pers vernemen dat er plannen zouden zijn om te fusioneren met de politiezone Mechelen-Willebroek. Sp.a Rupelstreek wil hier klaar en duidelijk tegen reageren.

De publieke uitspraken hierover door Booms burgemeester en politievoorzitter Jeroen Baert (N-VA) zijn niet gedekt door de politieraad. Een fusie heeft zelfs nooit op de agenda van deze raad gestaan! Meer nog, sp.a Rupelstreek is ervan overtuigd dat Baert niet eens de steun heeft van alle andere Rupelburgemeesters.

“Voor het personeel van de zone én voor de bevolking van de Rupelstreek is het eigengereide gedrag van Baert een regelrechte slag in het gezicht. De grote politie- en veiligheidsspecialist is zelden aanwezig op politiecolleges, en heeft bijgevolg amper aandacht voor de dagelijkse inzet en het harde werk van de medewerkers van onze politiezone. Baert heeft enkel interesse in politiezorg als het gaat om perceptie en financiële effecten : als de mensen maar dénken dat er iets gebeurt en als het allemaal niet te veel kost.” Peter De Ridder, politieraadslid Boom

Gaat deze fusie meer blauw op straat brengen? Gaan de inwoners van de Rupelstreek (nog) beter blauw op straat krijgen? Geen mens die het weet, want het is niet eens onderzocht.

Dit vroeg verkiezingsballonnetje is niét gebaseerd op een doordacht plan, het is niet meer dan een losse flodder. Er is geen draagvlak voor gezocht, er is geen overleg gepleegd met personeel en bevolking en het moet blijkbaar allemaal snel-snel.

Waarom alles zo snel zou moeten geregeld worden, in Mechelse of Boomse achterkamertjes is maar al te duidelijk : als er geen beslissing is voor eind 2017 wordt het hele idee tot voorbij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 getild en dan kan er niet meer gescoord worden.

Het enige onderzoek dat momenteel loopt over deze losse flodder is er één naar de financiële impact, dat zegt genoeg over waar de prioriteiten liggen.

Goede dienstverlening moet enige prioriteit zijn!

Sp.a Rupelstreek verwacht van de burgemeesters van de politiezone dat ze, net als het politiepersoneel, de dienstverlening aan de burger centraal stellen. Geen foliekes, maar dagelijks werken aan een nog beter korps, aan nog beter communicatie met de burgers, aan een veilige en aangename streek.

Daarom is het onze politiezone onwaardig om via perslekken en verkiezingsballonnetjes bestuurd te worden. Sp.a Rupelstreek roept dan ook de politieraadsleden (en de gemeenteraadsleden in elke individuele gemeente) op om krachtig te protesteren tegen deze gang van zaken. Het politiecollege geeft best een duidelijk signaal aan de bevolking door Baert niet langer als voorzitter van de zone te handhaven.