Sinds in 2009 onze arbeidsmarkt werd opengesteld, kent Vlaanderen een grote instroom van mensen uit Midden- en Oost-Europa. Onder hen ook heel wat Roma. In de steden Gent, Brussel, Antwerpen en Sint-Niklaas leidde die migratie tot een aantal problemen die de integratie van deze groep bemoeilijkte.

Het was Freya Van den Bossche die, als Vlaams minister van Stedenbeleid, vanaf 2012 een jaarlijks budget van 750.000 euro vrijmaakte (gedurende 4 jaar) voor de aanwerving van 15 buurtstewards. “Ze kregen de taak om een brug te vormen tussen de Romabevolking, de stadsdiensten en sociale voorzieningen”, legt Joris uit. “Ze moeten de verstandhouding tussen de diverse bevolkingsgroepen in de stadswijken bevorderen.”