Vandaag werd het rapport gestemd in het Europees Parlement met de bevindingen en aanbevelingen van de bijzondere commissie die werd opgericht naar aanleiding van het Luxleaks schandaal. “Het rapport stelt een globale aanpak voor om agressieve belastingontwijking door multinationals onmogelijk te maken. De schimmige belastingdeals tussen belastingdiensten en  multinationals moeten er definitief uit”, vinden Dirk Van der Maelen en Kathleen Van Brempt. 

Eén biljoen euro (€ 1.000.000.000.000), dat is het bedrag dat belastingontwijking en belastingontduiking de Europese belastingbetalers elk jaar kost. Het Luxleaks schandaal waarbij journalisten van over de hele wereld vorig jaar blootlegden hoe 350 multinationals via belastingdeals fiscale gunstregimes verkregen en zo amper belastingen betalen was aanleiding voor de sociaaldemocraten in het Europees Parlement mee een bijzondere commissie op te zetten. Deze commissie moest deze belastingdeals onderzoeken en aanbevelingen formuleren om agressieve belastingontwijking tegen te gaan. Na tien maanden onderzoek door deze commissie werd het rapport met de bevindingen en aanbevelingen vandaag  gestemd in het Europees Parlement.

Dirk Van der Maelen:  “Wanneer gezinnen, alleenstaanden en kmo’s wel hun belastingen zoals het hoort betalen, ondermijnen de zogenaamde tax rulings waarbij multinationals een fiscaal gunstregime krijgen, ons belastingsysteem.” Europees Parlementslid Kathleen Van Bremt gaat verder: “in dit rapport zitten aanbevelingen die een grote stap vooruit zouden betekenen tegen agressieve belastingontwijking door multinationals. Ik sta daar dan ook volledig achter. Zo is de aanbeveling om een ‘vloer’ te leggen onder de vennootschapsbelasting op Europees niveau een essentieel begin als we in Europa tot een gelijk speelveld willen komen. Ook de automatische uitwisseling van gegevens in een centraal register en de verplichte rapporteringen zijn goede stappen vooruit.”

“Er moet gewoonweg een einde komen aan schimmige belastingdeals tussen multinationals en de belastingdienst”, besluit Dirk VDM. “Iedereen moet eerlijk belastingen betalen, iedereen is gelijk voor de wet en moet dat dus in de praktijk ook zijn”.