De gronden van het oude Boomse containerpark zijn immers al verkocht. Intussen bouwt IGEAN er een nieuw containerpark. Nee… intussen is men van plan om er een nieuw containerpark te bouwen. En dat mag de intercommunale ook zelf gaan uitbaten. Een goede zaak? BOOM één vindt van niet.

Al van bij het aantreden van het nieuwe bestuur in 2012 lag er een plan voor een nieuw containerpark klaar. Ook dat plan was opgemaakt door IGEAN in samenwerking met het vorige gemeentebestuur. Alleen zou volgens dat plan de uitbating ervan in handen zijn gebleven van de gemeente. Het plan was al toegelicht in de milieuraad, de wijkraden en commissies. De nieuwe inrichting moest zorgen voor een toegankelijk, laagdrempelig, goedkoop en klantvriendelijk containerpark van de toekomst. Maar het nieuwe bestuur koos voor een nieuw plan, ... een ander plan. Een beter plan? Tuurlijk …

Wat weten we al?

Dat het bestuur kiest voor het wegschuiven van haar verantwoordelijkheid.

Het aanspreekpunt is immers IGEAN geworden: ver van de burger (hoogstens per telefoon bereikbaar). Laagdrempelig is anders. Bij de gemeente zelf kon je nog rekenen op een goede dienstverlening. Het is maar de vraag in hoeverre dat IGEAN ook de burger op de eerste plaats zal zetten.

Het containerpark is duur geworden.

Door de samenwerking met andere gemeenten worden de tarieven weliswaar uniform. Maar het is IGEAN die ze bepaalt in samenspraak met alle gemeenten. Verdeel en heers dus. Afvalweging is correcter, maar nu al een pak duurder dan met het oude systeem. En de zitjes van het vorige college waren nog niet koud of het nieuwe bestuur maakte ook het containerpark een stuk duurder.

De nieuwe opstelling van de containers was goed.

 Bij weinig volk, maar door het volume ervan te verkleinen werd het chaotischer en stegen de wachttijden.

Men beweert nu ook dat de inwoners van alle deelnemende gemeenten bij elkaar terecht kunnen in het containerpark? Maar is het echt zo’n voordeel dat bijvoorbeeld een Bomenaar in het containerpark van Rumst terecht kan?

Voor de rest weten we….niet veel. Communicatie is evenmin een sterk punt van dit bestuur. Maar moeten we écht al meer weten? We kunnen er immers toch van op aan dat al wat NV-A doet, N-VA goed doet. Toch?

Waar hópen we alvast op?

Dat we een nieuw containerpark krijgen dat voor de Bomenaar voldoende open is in Boom.

Omrijden naar een buurgemeente is duur en slecht voor het milieu. Als IGEAN dan toch als nieuwe eigenaar de uitbating op zich wilt nemen, moet de dienstverlening op zijn minst even goed blijven als vroeger. En dat zonder extra kosten voor de burger.

Dat we een nieuw containerpark krijgen dat klantvriendelijk is met oprijbruggen voor zware frakties. Dat is tegelijk ook vrouwvriendelijk.

Dat er -zoals vroeger- een beperkte vrijstelling komt voor alle betalende frakties: ook voor grofvuil dus.
 Huishoudelijk afvalbeheer behoort tot de elementaire dienstverlening van een gemeentebestuur aan de burgers en moet zodoende worden gefinancierd uit de algemene middelen.

Dus voor kleine huishoudelijke hoeveelheden moet men in het nieuwe containerpark altijd gratis of  zeer laagdrempelig terecht kunnen.