Na blijvend aandringen van Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a) is er eindelijk wat meer duidelijkheid in de zaak. “Er komt eindelijk schot in de zaak”, zegt Soens. “In het antwoord op mijn schriftelijke vraag hierover bevestigde de minister dat de 500 hectare natuur behouden zal blijven. Daar was de voorbije maanden heel wat onduidelijkheid over gekomen.”

Recente cijfers van het Agentschap Natuur en Bos tonen aan dat er de laatste jaren nog nooit zo weinig grond voor natuur en bos werd aangekocht. Het budget zakte in 2014 en 2015 van 14 miljoen euro naar 9,6 miljoen euro. Het slabakken van het project Rivierherstel Leie is een illustratie van dit dalende budget. Sp.a ijvert, zowel op lokaal als op Vlaams niveau, al jaren voor meer middelen om gronden voor natuur en bos te verwerven.

Via een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) is er eindelijk wat duidelijkheid gekomen over het Rivierherstel Leie. Het project voorziet in 500 hectare natuurherstel langs de Leie. De voorbije maanden dook voortdurend het feit op dat dit teruggebracht zou worden naar 300 hectare. “De Vlaamse Regering beloofde 10 jaar geleden reeds het herstel van 500 hectare natuur. Met dit antwoord lijkt er eindelijk iets concreets van in huis te zijn.” “Ik blijf echter waakzaam en zal ervoor zorgen dat de belofte ook echt hard gemaakt wordt.”

Uit het antwoord blijkt ook dat er afspraken zijn gemaakt om tegen 2020 reeds 100 hectare natuur te realiseren in Neerhoek-Ponthoek en Bavikhove-Ooigembos. Voor beide deelgebieden werd er een budget voorzien.