Freya Van den Bossche: "Kinderen mag je als maatschappij nooit in de kou laten staan. Als dat betekent dat er meer geld moet vrijgemaakt worden voor Jongerenwelzijn in plaats van te besparen: so be it. Dat is geen moeilijke keuze, dat is onze plicht." Van den Bossche werkt aan een voorstel van decreet om het recht op aangepaste zorg voor elke jongere -de zogenaamde zorggarantie- te verankeren in de Vlaamse wetgeving.

In een interview in Knack zegt Van Mulders dat hij begrijpt dat ministers moeten kiezen “tussen de maatschappelijke vragen die op hen afkomen en de noodzaak van besparingen.”

Freya Van den Bossche reageert boos: "Kinderen moeten de garantie krijgen dat ze bij problemen op de gepaste hulp kunnen rekenen. Net zoals elk kind met een gebroken been geholpen wordt in het ziekenhuis, moet elk kind in moeilijkheden geholpen worden. De budgetten moeten zich aanpassen aan de werkelijke noden, niet omgekeerd. De regering moet een perspectief bieden, een budgettair groeipad voor jongerenwelzijn uittekenen. Het kan toch niet zijn dat je tegen een jongere zegt: 'Sorry, jou kunnen en willen we niet meer helpen.' Dat is nochtans wat vandaag gebeurt. Ik schaam mij niet te zeggen dat ik inderdaad een oplossing wil voor élk kind en elke jongere. Ik had gehoopt dat de baas van het Agentschap Jongerenwelzijn er hetzelfde over denkt."

"Ik begrijp niet hoe je als baas van het Agentschap Jongerenwelzijn de verontwaardiging over uiterst kwetsbare kinderen die op straat belanden door een gebrek aan plaatsen in de juiste opvang kunt afdoen als 'waan van de dag'. Het is zijn job om voor elk van hen een plek te voorzien. Als hij daar niet de middelen voor krijgt, is het zijn plicht om bij de minister op tafel te slaan. De problemen onder de mat proberen te schuiven, zoals hij maar al te vaak doet, is verzaken aan zijn verantwoordelijkheid."

"Het gaat hier niet om een kind hier of daar dat niet de hulp krijgt die het nodig heeft, maar om vele duizenden kinderen. Dat probleem aanklagen is niet meelopen in de 'waan van de dag': het is een falen van de maatschappij, die haar verantwoordelijkheid weigert op te nemen. De huidige Vlaamse meerderheid lijkt echter vastbesloten haar ogen voor dat probleem te sluiten. Maar ik zal niet ophouden op die nagel te blijven kloppen, en dat probleem te blijven aanklagen."

In december hebben de leden van sp.a op ons congres een conceptnota goedgekeurd met 15 concrete voorstellen om een volwaardige jeugdzorg uit te bouwen in Vlaanderen. Eén van de pijlers daarin is de zorggarantie die elke jongere de zorg die hij of zij nodig heeft garandeert. Freya Van den Bossche zal op basis van die vijftien voorstellen binnenkort een voorstel van decreet indienen in het Vlaams parlement.