Veel sportclubs in Vlaanderen verhoogden recent hun lidgeld met tientallen euro's. Volgens Bloso gaat het om een stijging van 10 tot 15 procent. Meer en meer ouders kunnen daardoor het lidgeld van hun kinderen niet meer betalen.

“Ik ben verontwaardigd”, zegt Rob Beenders. “Dit is nog maar eens een bijkomende kost voor jonge gezinnen. Het gaat hier misschien maar om een tiental euro’s, maar die mag je optellen bij de schoolrekening, én de kost om verder te studeren, én het lidgeld van de scouts, én de waterfactuur, én de energiefactuur, én het busabonnement, én de kinderopvang, én de kinderbijslag, én uw huis…. Dit zal voor veel ouders het verschil maken tussen een inschrijving in een sportclub of toch maar een namiddag voor de televisie.”

“Ik vraag Vlaams minister van Sport Philippe Muyters hoe hij zal bewaken dat niet alle gemeenten de prijzen fors zullen optrekken?”, gaat Rob Beenders verder. “Of hij vanuit Vlaanderen extra subsidies zal voorzien voor clubs die anders dreigen kopje onder te gaan? Ook de sportfederaties kunnen een rol spelen is het betaalbaar houden van de factuur van een sportclub. Ik stel dan ook voor dat de minister met hen gaat samenzitten om tot een oplossing te komen.”

“Sportclubs maken deel uit van het hart van onze samenleving. Ze zorgen voor participatie, maken jongeren trots op wat ze kunnen, geeft hen een doel en laat hen in contact komen met andere kinderen uit de buurt. Gaat Vlaanderen daarop beknibbelen?”, besluit Rob Beenders.