In 2014 stierven in Vlaanderen 1.065 personen door suïcide: 733 mannen en 332 vrouwen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepresenteerd zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 1.065 personen die sterven door suïcide, dat zijn elke dag drie mensen die uit het leven stappen en familie en vrienden achterlaten. Vlaanderen blijft hiermee een trieste koploper: het suïcidecijfer ligt anderhalf keer zo hoog als gemiddeld in Europa.

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kan de ambitie om het suïcidecijfer omlaag te halen niet waarmaken. Hoe komt dat? "De oorzaken daarvan zijn niet ver te zoeken: de drempels tot de geestelijke gezondheidszorg liggen veel te hoog. Psychotherapie wordt, ondanks zijn effectiviteit, nog steeds niet terugbetaald, waardoor het onbetaalbaar wordt voor vele mensen die net het meest kwetsbaar zijn. Ondertussen blijven de wachttijden bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg steeds verder oplopen. Als het minister Vandeurzen ernst is met de aanpak van suïcide, maakt hij hiervan een absolute prioriteit", aldus Van den Bossche.