Voor Ellen Hoebrechts, gemeenteraadslid sp.a, is elke dag een “dag van de zorg”. Als loketbediende van mutualiteit de Voorzorg wordt ze dag in dag uit geconfronteerd met de grote en kleine problemen van de mensen. En ook als mama en echtgenote ondervindt ze dat niemand eraan ontsnapt.

Ellen Hoebrechts: “En toch is er maar één manier om ermee om te gaan, namelijk “doorzetten”! Met een positieve ingesteldheid in het leven staan, biedt al heel wat mogelijkheden. En uiteindelijk bestaan de problemen enkel om ze opgelost te krijgen!”

Dat doorzettingsvermogen en die zorg komen zeker ook van pas in de gemeentepolitiek.

“Net zoals de leden van de Voorzorg willen ook de inwoners van onze gemeente niets anders dan fatsoenlijk geholpen worden. Teveel mensen voelen zich alleen of fout begrepen of hulpeloos in onze maatschappij. Voor een gemeentebestuur is het belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen, binnen  ieders financiële mogelijkheid, zich volwaardig burger voelt met voldoende medezeggenschap.   Op dat vlak hebben we nog heel wat werk voor de boeg. ”