Uit cijfers van Aquafin blijkt dat er dagelijks 180 miljoen liter drinkwater verloren gaat door lekken in ons waterleidingnet. “Als je dat water zou doorrekenen aan de huidige marktprijs, kom je aan een totaalkost van 282 miljoen euro op jaarbasis”, zegt Rob Beenders. “Hier moet dringend iets aan worden gedaan.”

“Terwijl we in de zomer met een watertekort kampen, verdwijnt er er elke dag per kilometer leiding gemiddeld 2.900 liter drinkwater in de grond”,zegt Rob Beenders. “Vlaanderen telt 62.341 kilometer waterleiding. Dat maakt 180,8 miljoen liter verspilling per dag, of de inhoud van 72 olympische zwembaden van 50 bij 25 meter en 2 meter diep.”

Rob Beenders wijst erop dat die waterlekken ook handenvol geld kosten. “Een kubieke meter drinkwater in Vlaanderen kost gemiddeld 4,3 euro. Elk jaar vloeit er dus voor 282 miljoen euro in de grond.Het is dus absoluut nodig deze verliezen tot een absoluut minimum te beperken.”

Maar voor Rob Beenders is niet alleen het geldverlies belangrijk. “Momenteel wordt het verder terugdringen van waterverliezen afgewogen vanuit een economisch standpunt, en niet vanuit een maatschappelijk standpunt waarbij duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Dat werd de voorbije zomer pijnlijk duidelijk, toen minister Joke Schauvliege naar aanleiding van de droogte een heuse ‘waterstop’ liet afkondigen. Maar je kan aan landbouwers toch niet uitleggen dat ze hun akkers niet mogen besproeien en aan burgers dat ze hun auto niet mogen wassen of hun gazon niet mogen besproeien als er elke dag 180 miljoen liter water wegstroomt in de ondergrond.”

Het is dan volgens Rob Beenders ook dringend tijd dat minister Schauvliege ingrijpt. “Het is belangrijk dat minister Schauvliege ambities uitspreekt om de waterverliezen verder te beperken. Zij moet haar beleid hierop afstemmen en verdere monitoring doorvoeren. Daarom zal ik er ook hoorzittingen over vragen” besluit Rob Beenders.