Voor sp.a is het duidelijk dat elk kind en elke jongere die hulp of begeleiding nodig heeft, die ook moet kunnen krijgen, aangepast aan zijn of haar noden. Het verhaal van de 19-jarige B. die niet meer werd toegelaten op de psychiatrische afdeling De Klip van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent is helaas geen alleenstaand geval. Omdat hij een paar dagen was weggebleven, werd hem de toegang tot de psychiatrische afdeling ontzegd. Ook N., een 20-jarige jongen met autisme, werd eerder dit jaar geweigerd in verscheidene psychiatrische voorzieningen. Het lijkt erop dat meerdere autistische jongeren de noodzakelijke zorg wordt onthouden.

Jongeren zoals B. en N. functioneren veel beter als ze individueel worden begeleid. Maar kinderen en jongeren met autisme moeten in Vlaanderen vier tot zes jaar wachten op gespecialiseerde hulp aan huis. “Ongeveer 3.000 gezinnen wachten op hulp en dat is onverantwoord. Elk kind en elke jongere die hulp of begeleiding nodig heeft, moet die ook kunnen krijgen en dat binnen een redelijke termijn”, zegt Freya Van den Bossche. “Minister Vandeurzen draagt de verantwoordelijkheid om kinderen en hun ouders nieuwe perspectieven te geven in de vorm van gespecialiseerde hulp. Hoog tijd dat hij in actie schiet.”