De rusthuizen worden steeds duurder en voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Dit bleek vandaag nogmaals uit een studie die minister Vandeurzen zelf besteld heeft. De gemiddeld 620 euro die een rusthuis in 2017 meer kostte dan in 2016 verbergt een groter en onaanvaardbare keuze die deze Vlaamse regering onze woon- en zorgcentra oplegt: of kiezen voor minder personeel (dat nu al overvraagd is) of kiezen voor een verhoging van de dagprijs. Dit is geen keuze; minister Jo Vandeurzen moet eindelijk zijn verantwoordelijkheid nemen en de Vlaamse financiering afstemmen op de toegenomen zorgzwaarte, de toegenomen zorg die bewoners in een woon- en zorgcentrum nodig hebben. Vanmorgen in een hoorzitting in de commissie welzijn van het Vlaamse parlement hebben alle actoren, de Vlaamse ouderenraad, zorgnet-icuro, vlozo, de vvsg deze dringende eis ook nog eens unisono aangetoond. Er is NU meer zorgfinanciering nodig! Vlaams parlementslid, Jan Bertels (sp.a), herhaalt zijn voorstellen om de zorgfinanciering van onze woon- en zorgcentra te verbeteren; er zijn meer handen aan het bed nodig, gelet op de gestegen zorgbehoefte. De middelen zijn er in de Vlaamse begroting, het is gewoon een kwestie van politieke keuzes, politieke wil.

Wanneer de gemiddelde prijsstijgingen uitgesplitst worden naar type rusthuis blijkt dat de commerciele rusthuizen, die al de duurste waren, hun prijzen nog verder hebben verhoogd. In 2016 kostte een gemiddelde kamer daar op jaarbasis 21.550 euro, nu is dat 22.615 euro, of zo maar even 1066 euro meer. Ook op de OCMW-rusthuizen zijn 526 euro duurder geworden, maar blijven met een totale kostprijs van gemiddeld 19.590 euro nog 3000 euro per jaar goedkoper dan de commerciële varianten. De social profit-rusthuizen blijven gemiddeld rond de 20.000 euro kosten.

Voor sp.a parlementslid Jan Bertels bewijzen deze cijfers dat eens te meer dat de rusthuisfactuur onbetaalbaar wordt voor vele gewone Vlamingen. De studie toont ook aan dat onder deze regering de rusthuisprijzen de laatste jaren veel sterker gestegen zijn dan het gemiddeld inkomen. Jan Bertels herhaalt dan ook zijn pleidooi voor een maximumfactuur en een charter omtrent ethisch verantwoord ondernemen teneinde excessieve winstmarges in de zorgsector een halt toe te roepen.


Kost per jaar in 2016
Kost per jaar in 2017
OCMW-rusthuizen
€ 19.064
€ 19.590
€ 526
For-profit rusthuizen
€ 21.550
€ 22.615
€ 1.066
Social-profit rusthuizen
€ 20.020
€ 19.991
€ -29De studie is hier te vinden