Op vrijdag 9 februari 2018 hebben de Stad Gent en de Universiteit Gent de Scriptieprijs DiverGent uitgereikt aan Ella Vanden Houte. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

De jaarlijkse Scriptieprijs DiverGent werd voor de derde maal uitgereikt, in bijzijn van de Vicerector van de UGent Prof. dr. Mieke Van Herreweghe en schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz. De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat UGent studenten realiseren op vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld. Ella Vanden Houte wint de Scriptieprijs DiverGent met de scriptie Fedasil bouwt! Onderzoek naar de non-architectuur van Fedasil zoals ontstaan in periodes van vluchtelingencrisis. Ze ontvangt als winnaar ook een cheque van 500 euro.

In haar masterproef onderzoekt Ella Vanden Houte de non-architectuur van Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) bij het omvormen van leegstaande institutionele gebouwen naar collectieve opvangcentra voor asielzoekers.

De jury looft bij de winnende masterscriptie het engagement van de student en de combinatie tussen de sterke theoretische onderbouwing en de praktische en beleidsgerichte uitwerking van het onderwerp. De scriptie is zowel maatschappelijk relevant als academisch kritisch en er worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd.

'De Stad Gent wil met de DiverGent-prijs aandacht vestigen op onderzoek dat innovatief en maatschappelijk relevant is. De studenten van vandaag zijn morgen aan zet. Hun inzichten zijn de bouwstenen van onze toekomst' zegt Resul Tapmaz. 'Het stadsbestuur werkt trouwens vaak en goed samen met de Universiteit Gent om ons beleid vorm te geven. Onderzoek en bestuur gaan hand in hand en kunnen niet zonder elkaar.'

'De Universiteit Gent wil een leidende rol opnemen als uitdager en hervormer van maatschappelijke structuren en we willen dit engagement bij studenten en medewerkers aanmoedigen. We zijn een universiteit die volop in de wereld staat en dat gaat verder dan enkel het ontwikkelen en verspreiden van kennis' aldus Mieke Van Herreweghe, vicerector van de UGent. 'Onderzoek met een sterke maatschappelijke relevantie dient ondersteund en gewaardeerd te worden en daarom koesteren we deze DiverGent- prijs.'

Kandidaten voor de DiverGent-prijs 2019 kunnen hun kandidatuur indienen vanaf juni 2018.

Lees meer over de Scriptieprijs DiverGent  
Lees het volledige persbericht