Vrijdag 27 januari 2017 legde Ellen Hoebrechts bij het begin van de raadszitting de eed af als gemeenteraadslid te Kortessem. Ellen was tijdens de vorige legislatuur reeds 6 jaar OCMW-raadslid, maar had zich na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 toegelegd op de gemeenteraad. 

De algemene ledenvergadering van sp.a-afdeling Kortessem verklaarde zich reeds een tijdje vroeger akkoord met deze verjongingsoperatie.  Deputé Ludwig Vandenhove, die de afwezige Els Robeyns verving, benadrukte het belang van jonge geëngageerde mandatarissen voor onze partij.  Doch vond eveneens de blijvende ondersteuning vanuit het ervaren afdelingsbestuur onmisbaar om deze verjonging extra kracht te geven. 

Ellen, beroepshalve loketbediende bij mutualiteit De Voorzorg,  dankte de aanwezigen voor het verkregen vertrouwen en verklaarde als enige doel te hebben om volgende verkiezingen voor sp.a-Kortessem meer gemeenteraadsleden in de wacht te slepen.