Morgen begint het academiejaar aan de VUB: mijn derde jaar geschiedenis met minor politicologie. Maar voor het zover is, moet ik thuis verder werken aan de grote kuis in mijn kamer.

Zondag 23 september

Gisteren ben ik heel lang bezig geweest met opruimen, vandaag is het tijd voor het poetsen en het decoreren. Tegen de middag is het poetsen gedaan en kan ik beginnen aan het tofste: decoreren.

Het provinciaal sp.a secretariaat in Herentals moet spijtig genoeg verhuizen naar Antwerpen. Vorige week zaterdag mocht iedereen in hun magazijn komen snuffelen naar nuttig en historisch materiaal. Vandaag hang ik de oude verkiezingsaffiches uit de kalender van Steve Stevaert ter ere van 120 jaar socialisme, die ik vorige week heb meegenomen uit het magazijn, aan de muur in mijn kamer. Ik ben een fan van historisch socialistisch materiaal. Mijn studierichting zit daar natuurlijk voor iets tussen. Verder hangt mijn kamer vol met foto’s, één van mijn hobby’s.  Ik neem enorm veel foto’s en laat er ook heel veel ontwikkelen.

De grote kuis is gelukkig gedaan: ik ben heel blij met mijn nieuwe inrichting en decoratie. Zo alles opnieuw inrichten en decoreren is iets wat ik geregeld doe, kwestie van af en toe wat verandering en vernieuwing. ’s Avonds hou ik me bezig met het inpakken van mijn koffer om morgen naar Brussel te vertrekken.

Maandag 24 september

Ik krijg nog een dagje extra vakantie, want vandaag heb ik geen les. Ik profiteer ervan om nog eens een laatste keer goed uit te slapen.

Ik ben al een tijdje bezig met een onderzoek naar de nieuwe timing voor een nieuwe fuifzaal in Geel. In 2005 hebben zowel animo Geel als de Geelse jeugdraad actie gevoerd voor een nieuwe fuifzaal, hier is immers een grote behoefte aan. CD&V heeft in de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen beloofd dat deze er komt tegen eind 2008. Ondertussen is het bijna eind 2007, is er nog zo goed als niks gebeurd en wordt een nieuwe timing naar voren geschoven, namelijk ten vroegste 2010. Ik ben met de schepen van jeugd gaan spreken voor het volledige verhaal rond deze vertraging en ik heb de schepencollegeverslagen van begin 2005 tot nu nagekeken om te checken of zijn verhaal klopt. Vandaag hou ik me bezig met een historiek op te stellen van dit dossier aan de hand van de resultaten van het gesprek met de schepen. Ook noteer ik de vragen die ik me hierbij stel en die ik aan de schepen wil voorleggen op de gemeenteraad van maandag. Ik ben immers van mening dat men veel vroeger gevolg had moeten geven aan de gevoerde acties, de vertraging van 2 jaar had vermeden kunnen worden en dat de reden die zij hiervoor geven niet relevant is.

Om half 7 vertrek ik met mijn pa naar Brussel. Zo kan ik direct wat meer bagage meenemen naar mijn kot, dan wanneer ik met de trein zou moeten gaan. In de auto hebben we het over mijn onderzoek. Dit jaar zit mijn vriendin Elke bij mij op kot. Eens daar proberen we samen de kabel van de tv op haar kot te installeren. Volgens ons hebben we alle stappen juist gedaan, maar toch werkt het niet. Ik krijg een déjà – vu naar vorig jaar toen ik er ook weken over gedaan heb om kabel te krijgen, een echte nachtmerrie. We staken de strijd dan maar en zullen morgen nog eens proberen. Nadat ik mijn bagage uitgepakt heb, begin ik aan het schrijven van mijn twee interpellatiepunten voor de gemeenteraad van maandag.

Dinsdag 25 september

Het academiejaar begint nu echt: om 11u heb ik mijn eerste les. Samen met mijn klasgenoten zet ik mij in het lokaal dat op onze lessenrooster staat. Het duurt een tijdje eer de prof zijn presentatie opgestart krijgt. Na 10 minuten lukt het en verschijnt er plots een artikel uit een wetenschappelijk biologisch tijdschrift. We weten hoe laat het is: net zoals vorig jaar in de eerste week van het academiejaar staan er weer de verkeerde lokalen op internet. Aan het onthaal gaan we het juiste lokaal vragen, maar hier vinden ze dat het niet aan hen is om dit op te zoeken: als ze dit voor alle studenten moeten doen, zitten ze heel de dag achter de pc. We voelen ons direct terug thuis. Uiteindelijk hebben we gelukkig zelf nog het juiste lokaal gevonden.

In de refter praten we wat bij. Om 14u hebben we terug les. Met heel wat staan we aan het lokaal te wachten. Er komt geen prof opdagen. Na het academisch kwartiertje beslissen we dan maar om te vertrekken. Nu is het wel om 15u academische opening en vanaf dan worden alle lessen opgeschort, maar blijkbaar was het voor velen toch niet duidelijk dat alle lessen na de middag wegvielen. Ik beslis dan maar om mijn mailconversatie te gaan onderhouden in de computerlokalen. Het internet op mijn kot werkt immers nog niet. We moeten nu € 25 per maand extra betalen en dan moeten we niet zelf voor internet zorgen. Ik vond dit fantastisch omdat we vorig jaar heel veel problemen gehad hebben met internet, maar blijkbaar is het nu niet veel beter. Nadien ga ik naar de bibliotheek om wat bij te praten met Michèle. We kijken terug op onze reis naar Straatsburg met Linx+. Dit was echt een toffe reis: allemaal mandatarissen en hun partners of vrienden met wie je ervaringen kan uitwisselen. Grappig hoe steeds dezelfde verhalen terugkeren.

Eens terug op mijn kot ga ik eerst bij Elke verslag uitbrengen over mijn eerste typische dag aan de VUB. We proberen nog eens of de kabel werkt, maar tevergeefs. Ik nodig haar dan uit om boven op mijn kot naar de video van Titanic te kijken. Velen vinden dit een slechte film, maar ik vind dat men ondanks dat men er een romantisch verhaal van gemaakt heeft, men er toch in geslaagd is dat je nadenkt over de essentie van het verhaal: de ramp. Nu ben ik geen geconcentreerde tv – kijker: ik kan niet gewoon naar dat scherm liggen gapen, dat vind ik tijdverspilling. Ik ben altijd met iets bezig terwijl ik tv kijk. Ik gebruik eigenlijk mijn tv als radio, als achtergrond terwijl ik aan het werken ben voor school of voor de politiek. Meestal kies ik dan voor video en niet voor tv. Enkel ’s avonds normaal. Ik hou me deze avond bezig met mijn fuifzaal onderzoek volledig op papier te zetten zodat ik het maandag op de gemeenteraad duidelijk kan brengen. Ik schrijf een inleiding, een historiek, een vergelijking van het verhaal van de schepen met de schepencollegeverslagen, een duiding van de vragen en de vragen zelf. Verder noteer ik nog wat bijkomende info om de schepen maandag eventueel van antwoord te kunnen dienen.

Woensdag 26 september

Een zalige lessenrooster heb ik momenteel: maandag en woensdag geen les. Een laatste keer denk ik na over mijn kandidatuur voor de bestuursverkiezingen van animo nationaal. Tijdens de zomer heb ik me hiervoor mondeling kandidaat gesteld, maar al geruime tijd twijfel ik hierover. Niet of het te combineren is met de studie, want dat kan geen probleem vormen. Maar wel of het te combineren is met mijn rol in de lokale politiek: gemeenteraadslid, voorzitter animo Geel en secretaris sp.a Geel. Na de verkiezingen zijn heel wat mensen stilgevallen. Blijkbaar is dit een traditioneel gegeven: met de verkiezingen heeft men een doel voor ogen, is men gemotiveerd en is men bereid om heel veel te doen. Na de verkiezingen is dit doel plots 6 jaar verder en schiet men pas de laatste 2 jaar in actie. Wel, ik wil dit vermijden en er alles aan doen om sp.a en animo Geel de ganse legislatuur actief te houden en niet enkel het laatste jaar. Deze opdracht zal enorm veel tijd en energie vragen en daarom denk ik dat dit onmogelijk te combineren is met een nationaal mandaat. Ik wil alles immers perfect doen en mijn dag bestaat ook maar uit 24 uur. Bovendien ben ik mij inhoudelijk aan het verdiepen in de gemeentepolitiek en probeer ik me in te werken in zoveel mogelijk dossiers. Als je dit goed wil doen, vraagt dit ook een enorme inspanning.

De kogel is door de kerk: ik ga naar de Grasmarkt om mijn beslissing mee te delen dat ik mijn kandidatuur intrek. Bram Boriau, de voorzitter van animo nationaal, is erg teleurgesteld. Hij vertelt me dat ik hier een unieke ervaring laat liggen en dat hij me er graag bij wou. Ik ben mij daar ook echt van bewust en ik hoop dat ik er later geen spijt van krijg, maar op dit moment vind ik het mijn taak om er mee voor te zorgen dat sp.a en animo Geel er staan. En niet over 6 jaar, maar elk jaar. Wel vertel ik dat ik heel graag achter de schermen actief zou willen meewerken aan de heropbouw van animo nationaal en dan vooral aan het opstarten en uitbouwen van lokale animo afdelingen in de Kempen. Met mijn 7 jaar ervaring is dat de ideale rol voor mij. Bram vraagt me om er nog eens over na te denken, maar ik vertel hem dat ik altijd heel lang en goed nadenk alvorens ik zo een beslissing neem en dat ik daar dan ook niet op terug kom eens ze genomen is.

’s Avonds hou ik me bezig met de Spots. Al enkele jaren doe ik de eindredactie van de Spots op Geel. Ik krijg van de bestuursleden een aantal thema’s waarover ze willen schrijven en ik steek de Spots dan in elkaar: welk artikel past het best voor welk thema. Voor de artikels die overblijven, stel ik dan thema’s voor. Ook zorg ik voor een evenwichtige verdeling van artikels tussen animo en sp.a. Nadien lees ik ieders artikel nog eens na alvorens ik ze doormail naar Dirk en David. Ons kot is al heel de week een ijskast, want de verwarming werkt niet. Vorig jaar hebben we daar ook heel wat problemen mee gehad, dus nu onderneem ik direct actie. Ik heb een papier aan de muur gehangen voor de huisbaas om te vragen of hij dit wil maken en een paar uur later werkt ze. Wat een deugd, zeker in zo’n hoge kamer als de mijne. Ja, als je  € 40 per maand extra moet betalen bovenop de al hoge huurprijs voor gas, verwarming en elektriciteit mag het wel werken vind ik.

Donderdag 27 september

Vandaag les om 10u. Na het academisch kwartiertje beginnen we nattigheid te voelen. De prof komt niet opdagen, de pendelaars onder ons kunnen er allesbehalve om lachen. Ik heb alweer een déjà – vu, dezelfde prof is vorig academiejaar in de eerste week ook niet komen opdagen zonder te verwittigen. Nu lig ik daar niet zo van wakker en ik profiteer ervan om naar de studietrajectbegeleidster te gaan. Ik zit namelijk in een programma waarbij je op 4 jaar een master geschiedenis hebt en dan na een schakeljaar en een master politieke wetenschappen ook dit diploma op zak hebt. Dus 2 diploma’s op 6 jaar in plaats van op 2 keer 4 jaar. Nu heb ik echter gehoord dat dit schakeljaar nog maar 2 vakken zijn en ik die gemakkelijk dit jaar kan bijdoen, zodat ik een jaar uitspaar. Dit blijkt te kloppen, wat goed nieuws is. Men vond het niet nodig om dit bekend te maken, men zal dit wel vertellen als de mensen er om komen vragen. Nochtans is een jaar minder een groot verschil, zowel mentaal als financieel.

Na mijn gesprek vervoeg ik de rest in de cafetaria. Het gespreksonderwerp deze week zijn de voorzittersverkiezingen bij sp.a. Men weet dat ik een actieve sp.a ‘er ben en krijg vaak de vraag naar wie mijn voorkeur gaat. De meeste van mijn vrienden zijn ook sp.a of minstens ook links. De conclusie is dat men verandering wil in de partij: men moet meer luisteren naar de leden en de lokale afdelingen waarderen. Niet meer de top die het voor het zeggen heeft, maar de top samen met de basis. Wie deze verandering brengt is nog niet zo belangrijk, als ze er maar komt. Men denkt dat Erik De Bruyn ze niet kan brengen, maar men hoopt dat Caroline Gennez ze wil brengen. Men vraagt mij hoe wij in Geel de voorzittersverkiezingen aanpakken en ik vertel hen over onze Kempense voorzittersronde. Ik vertel hen hoe de Kempense sp.a afdelingen in het Volkshuis in Geel konden komen luisteren naar de toelichting van de intentieverklaring van beide kandidaten en hen op een open manier de vragen konden stellen die ze wilden stellen. Ik vertel hen ook hoe blij ik was met de massale opkomst en met de persaandacht die dit Kempens initiatief later gekregen heeft. In de namiddag neem ik de trein richting Geel.

Mijn avond is goed gevuld met de eerste vergadering van de Adviesraad Gemeentelijke Mobiliteit van 20u tot 23u. Een heel technische, maar boeiende vergadering. Mobiliteit is een heel ingewikkeld, maar tegelijk ook heel aanwezig thema in Geel. Dit is één van de thema’s waar ik me op gestort heb en poog inzicht in te krijgen. Ik zit dan ook in alle adviesraden die gelinkt zijn aan mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Vrijdag 28 september 2007

Ik neem eventjes de tijd om stil te staan bij de eerste week aan de VUB. Eigenlijk is zo’n week best grappig, een echt avontuur. Leslokalen die niet kloppen, proffen die niet komen opdagen, cursussen die nog niet binnen zijn, een hele administratieve procedure die je moet doorlopen vooraleer je volledig in orde bent, … Internet, kabel en verwarming op kot die niet werken terwijl je er genoeg voor betaalt. Gelukkig is dit tegen de 2e week allemaal opgelost, dan gaat alles terug z’n normale gangetje. De eerste week zal overal wel hectisch zijn zeker.

In de namiddag werk ik mijn cultureel project voor animo Geel uit. Ik ga aan de bestuursleden van animo voorstellen om naast animo nog een vereniging op te richten. Het is dan de bedoeling dat deze vereniging zich bezighoudt met het organiseren van culturele activiteiten, zoals een workshop, een lezing, een museumbezoek, … Mensen komen hun deur niet meer uit voor politiek, maar nog wel voor inhoudelijke culturele activiteiten. En misschien zitten dan tussen de mensen die hierop afkomen wel enkele linkse geëngageerde mensen die politiek actief willen zijn. Bovendien kan deze extra vereniging - die uit de meest geëngageerde mensen van animo bestaat , want dit vraagt natuurlijk extra tijd - zich ook bezighouden met de traditionele niet – politieke activiteiten van animo zoals de quiz en de fotozoektocht. Op die manier kan animo zelf zich volledig concentreren op politieke, inhoudelijke acties.

’s Avonds is het tijd voor ons maandelijks sp.a partijbestuur. Het is aan de vergadering te merken dat we met een sterke fractie in de gemeenteraad zitten, want de vergaderingen zijn een stuk inhoudelijker dan vroeger. Naast de bespreking van de vorige en de volgende gemeenteraad staat ook de spots, de komende activiteiten van provinciaal en nationaal niveau en natuurlijk ons ontbijt van zondag op het programma. We worden zondagmorgen om 7u30 verwacht in het Volkshuis om de zaal klaar te zetten, sinaasappelen te persen, eieren te koken, spek te bakken, … Het zal bij iedereen zeer doen, zo vroeg, maar als echte socialisten zullen we dat  doen. Het is voor de goede zaak. Meestal blijf ik na de vergadering niet lang hangen, maar vandaag maak ik een uitzondering. Tot 1u hebben we gezellig wat gebabbeld en gedronken in wat men officieel de “navergadering” noemt. Gelukkig hou ik daar nooit een kater aan over, want ik drink immers geen alcohol.

Zaterdag 29 september

In de voormiddag breng ik een bezoek aan de actie van een buurtcomité voor meer inspraak. Het bestuur heeft in 2006 op een buurtvergadering rond het dossier van het militair domein in Geel beloofd om de buurtbewoners op de hoogte te houden van elke stap die zij ondernemen. Nu lezen deze mensen vanalles in de krant en hebben ze niks meer gehoord van het bestuur. Daarom voeren ze deze voormiddag actie aan het militair domein. Ik steun deze actie, omdat ik zelf al geïnterpelleerd heb over dat de bevolking te weinig inspraak heeft. De burgemeester heeft dit toen van tafel geveegd als onterecht. Maar zowel uit de resultaten van de enquête rond de strategische planning als uit deze actie blijkt dat mijn standpunt toch niet zo onterecht was. Omdat ik inspraak een heel belangrijk thema vind, ga ik in de gietende regen deze actie graag ondersteunen.

 

In de namiddag werk ik aan het ontwerp voor mijn eigen website: www.ellenruelens.be. Ik zou immers graag een eigen site hebben om al mijn projecten in alle organisaties waar ik deel van uitmaak, bekend te maken. Ik vind niet dat ik de site van animo geel, www.animogeel.be, daarvoor kan gebruiken. Met een eigen site probeer ik een onderscheid te maken in de initiatieven die ik neem en de uitspraken die ik doe als gemeenteraadslid, voorzitter van animo Geel en secretaris van sp.a Geel. Een goede communicatie is het begin van alles. Gelukkig heb ik onze webmaster bereid gevonden om deze droom mee te realiseren.

 

Het is tijd voor onze maandelijkse animo vergadering. Op de agenda staat onder andere onze inhoudelijke visie die we gaan schrijven, ons weekend waar we inhoudelijk zullen gaan herbronnen, onze quiz, de spots, mijn voorstel rond het culturele aspect van animo, onze actie rond verkeersveiligheid en mijn onderzoek rond de vertraging van de nieuwe fuifzaal. Ik wil aan animo immers voorstellen om hier actie rond te voeren, als zij dit nodig achten natuurlijk. Ik ga op tijd slapen, want morgen moet ik er vroeg uit. De laatste dagen zijn al druk geweest: donderdag adviesraad, vrijdag partijbestuur, zaterdag animo vergadering, zondag ontbijt en maandag gemeenteraad. Maar mij hoor je niet klagen: hoe drukker hoe liever.