De gemeenteraad keurde unaniem de toelage van 700€ voor de nieuwe computer van de Heemkundige kring goed. Een prima beslissing vond ook Ellen Hoebrechts: “De Heemkundige Kring doet waardevol werk voor onze gemeente. Het is dan ook niet meer dan correct dat we hen kunnen voorzien van degelijk materiaal.” Doch Ellen vond wel dat met deze beslissing de gelijke behandeling van de adviserende verenigingen uit het oog verloren werd.

“In al onze beslissingen moeten we er zorg voor dragen dat alle Kortessemse adviserende raden gelijk behandeld worden. Daarom stelt Sp.a voor om al de adviesraden de mogelijkheid te geven om een eenmalige toelage van 700€ aan te vragen.”

De tandem Thijsen-Dullaers met in hun kielzog de CD&V-N-VA - raadsleden vonden dit onzin. Zij vinden zich voldoende intelligent om zelf te beslissen wie ze wat en wanneer een extra toelage kunnen geven.  Van beleidsarrogantie en cadeautjespolitiek gesproken!

Sp.a werkt met Ellen Hoebrechts en haar team aan een Kortessem waarin iedereen gelijk behandeld wordt!