Vandaag blijf ik wat langer onder de wol liggen. Als ik om 9 uur mijn ogen open doe voel ik mij al wat beter maar gezond is toch nog iets anders. Mijn voormiddag beperkt zich tot ontbijten en de kranten doornemen. Alles op het gemak.

Zaterdag 27 oktober
Namiddag ga ik mijn jongste zusje Inge wat helpen. Zij heeft een appartementje gehuurd en gaat binnenkort alleen wonen. Aangezien ik 2 linkerhanden heb, beperkt mijn inbreng zich tot wat op en af rijden en spullen helpen in- en uitpakken. Het verven laat ik over aan anderen.

Vanavond staan er nog 2 verjaardagsfeestjes en een halloween tocht op de agenda.

Vrijdag 26 oktober
Sinds vorige week ben ik wat grieperig, verkouden, keelpijn,… net als velen momenteel. Je kent dat wel ziek maar toch niet ziek genoeg om in uw bed te blijven steken. In plaats van beter wordt het precies met de dag wat erger. Mijn keel is precies geraspt, mijn hoofd op ontploffen, de zakdoeken kunnen het niet volgen,… ;-)

Deze voormiddag heb ik dienstbetoon in Wellen en voor de rest staan er eigenlijk geen verplichtingen in mijn agenda. Het ideale moment dus om wat vroeger te stoppen en vanavond eens op mijn gemak in de zetel onder een dekentje te kruipen.

Na het dienstbetoon, het doornemen van de post en de kranten en het nalezen en beantwoorden van de mails beslis ik om mij aan mijn goede voornemen te houden en vertrek ik tegen 4 uur huiswaarts. 

 

Donderdag 25 oktober

Deze voormiddag is het commissie media in het Vlaams Parlement. Ik ben zeker niet de mediaspecialist maar het is wel een boeiende en vaak complexe materie. Er zijn dan ook dikwijls hevige discussies dit is ook vandaag het geval ditmaal over de boodschappen van algemeen nut op de radio en de televisie. De bespreking komt er naar aanleiding van een ontwerp van decreet om een wijziging door te voeren aan het decreet radio-omroep en televisie. De wijziging dient enerzijds om het oneigenlijke gebruik van de boodschappen van algemeen nut tegen te gaan en anderzijds om het toepassingsgebied te verruimen tot culturele verenigingen zodanig dag ook zij toegang krijgen tot de promotiekanalen op radio en televisie. Een aantal commissieleden vrezen dat deze wijziging te ruime mogelijkheden biedt voor aankondigingen van commerciële promoties in de culturele sector. Ik meng mij niet in de debatten maar het is alleszins een boeiende materie en discussie. Er wordt binnen de commissie geen consensus bereikt waardoor de stemming wordt uitgesteld.

’s Middags keer ik vlug even terug naar Limburg om nog wat dingen met Pierre te overlopen. Om 4uur stap ik weer in de wagen ditmaal richting Antwerpen. Om 17uur30 staat een werkbezoek van de commissie media aan SBS Belgium (vt4 – vijftv) op de agenda. Dit gaat door in het Metropolis Filmcomplex. Reden van deze misschien op het eerste zicht wat rare locatie is dat hier vanavond de première van de film Vermist doorgaat waarop wij eveneens uitgenodigd zijn. Het is de nieuwste film van Jan Verheyen die in het najaar wordt uitgezonden op VT4. De film zal opvolging krijgen in een 9-delige serie. De film doet denken aan de Amerikaanse serie CSI, een serie die ik persoonlijk wel graag zie. De film is gemaakt in samenwerking met de cel vermiste personen en is dan ook gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Het is een goede film die volgens mij de komende weken succesvol zal zijn in de bioscoopzalen en de vervolg serie zal ook menig kijker aan de buis kluisteren. Achteraf ga ik nog even naar de afterparty in club Noxx en tegen 12uur vertrek ik terug met de gedachte: je zult maar ouder zijn van een vermist kind, verschrikkelijk!!

 

Woensdag 24 oktober
Woensdag is de dag van de plenaire vergadering in het Vlaamse Parlement. Vandaag begint die pas om 14uur dus maak ik van de gelegenheid gebruik om in de voormiddag eens binnen te springen in het gemeentehuis. Ook al zitten wij in de oppositie toch ga ik hier regelmatig eens langs, enerzijds om bepaalde dossiers in te kijken maar anderzijds ook om eens te horen wat er in de wandelgangen leeft. Zeker niet onbelangrijk!

Ondertussen valt mij ook te binnen dat de eindejaarsperiode er snel staat aan te komen. Hoog tijd dus om na te denken hoe ik mijn beste wensen toch wat origineel kan overmaken. Want hoewel ik eigenlijk niet hou van die traditionele nieuwjaarskaartjes is het toch wel belangrijk. Vorig jaar heb ik een fotoshoot met de kerstman georganiseerd. Een origineel idee was het alleszins en een plezante namiddag zeker ook. Het was geen mega succes maar wie kwam was tevreden. Wat het dit jaar gaat worden weet ik dus nog niet maar de zoektocht is begonnen. Tips zijn welkom ;-)

Om 18uur is de plenaire gedaan en vertrek ik richting Diepenbeek. Om 19uur begint daar de vergadering van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie kortweg de SGA. In Limburg proberen wij toch de traditie hoog te houden om minstens 1 keer per jaar samen met de vakbond, de mutualiteit en de partij rond de tafel te zitten. Er staan verschillende interessante agendapunten op het programma die de nodige discussie met zich meebrengen. Al bij al is het best gezellig, boeiend en leerzaam. Tegen half twaalf is alles besproken en vertrek ik moe maar voldaan richting Wellen.

 

Dinsdag 23 oktober

Dinsdagvoormiddag vindt de wekelijks fractievergadering in het Vlaams Parlement plaats. Caroline deelt ons mee dat de combinatie van nationaal voorzitter en fractieleider niet haalbaar is. 
Dat zat er wel aan te komen en was dus niet echt onverwacht. Verrast was ik wel toen ze zei dat ze ook afstand doet van haar mandaat als Vlaams Volksvertegenwoordiger. De combinatie van 3 mandaten lijkt mij inderdaad niet echt realistisch. Maar het is toch moedig dat onze voorzitter haar nationaal zitje laat varen ten voordele van haar lokaal mandaat. Een signaal dat in onze fractie wel geapprecieerd en gewaardeerd wordt.

Namiddag waren er de commissievergaderingen. Zelf ben ik vast lid van de commissie cultuur, jeugd, sport en media en van de subcommissie landbouw. Deze laatste vergadert meestal op dinsdag. Vandaag stond er o.a. een vraag om uitleg van Collega Glorieux over het onverdoofd castreren van biggen op de agenda. Dagelijks worden er in ons land 15.000 biggen onverdoofd gecastreerd. Dit gebeurd omdat er anders bij verhitting van het vlees van mannelijke varkens een onaangename geur (de zogenaamde berengeur) wordt verspreid. Dus eigenlijk om economische redenen want consumenten zouden dit vlees niet willen kopen. Ik heb begrip voor deze economische aspecten maar ik vind toch dat zulke praktijken niet meer van deze tijd zijn. Dit valt volgens mij ook niet goed te praten omwille van het nutsgebruik van het dier. Daarom heb ik mij ook aangesloten bij deze vraag en er ook op aangedrongen dat er dringend inspanningen moeten worden gedaan om deze praktijken overbodig te maken en zo een stap vooruit te zetten op het gebied van dierenwelzijn.

’s Avonds heb ik afgesproken met 2 oude schoolvriendinnen in Leuven. We hebben elkaar al jaren niet meer gezien en hebben eindelijk een moment gevonden om samen eens iets te gaan eten. We hebben afgesproken in een Thais restaurant. Een nieuwe ervaring want ik heb nog nooit Thais gegeten en tot mijn verbazing vond ik het best lekker. Zo zie je dat vooroordelen nooit goed zijn!

Maandag 22 oktober
Op maandag ben ik meestal terug te vinden in mijn bureau te Wellen. Samen met mijn medewerker Pierre bereid ik het parlementaire werk voor. We overlopen de agenda van de komende week en bereiden nieuwe vragen en tussenkomsten voor. Vandaag zijn we bezig met een vraag aan minister Anciaux over ethiek in de jeugdsport. Dit naar aanleiding van het toenemende geweld in de jeugd- en amateursport. We stellen immers vast dat de agressie, vooral in het jeugdvoetbal, alsmaar ernstigere vormen aanneemt. Als voornaamste oorzaak wordt gewezen op de competitiedruk en vooral ook de houding van trainers, ouders en supporters. Dit soort incidenten overschaduwen de positieve effecten van het gevoerde sportbeleid. Om dit op te lossen moet er uiteraard op verschillende niveaus gewerkt worden. Maar één van de mogelijkheden is volgens mij het ethische aspect van sportbeoefening decretaal vast te leggen. Zo kom je tot ethische richtlijnen en codes. Een stapje verder zou zelfs een fairplay-ranking kunnen zijn. Hierover zal ik een aantal vragen stellen aan de minister.

Maandag is ook traditioneel de dag voor dienstbetoon. Van 17uur tot 20uur verplaats ik mij dan binnen het kanton naar de verschillende gemeenten. Zo ben ik daar bereikbaar om de mensen waar mogelijk te helpen met hun vragen en problemen. Een luisterend oor betekent vaak al veel.

’s Avonds is er een kantonaal congres. Eens om de 4 jaar moeten de kantonale besturen opnieuw samen gesteld worden. Dat is vandaag het geval. Het kantonale bestuur komt eigenlijk alleen samen bij provincieraadsverkiezingen om over de lijsten te beslissen. Ik wil dit graag wat meer open trekken en het bestuur ook laten samenkomen om binnen ons kanton over inhoudelijke dingen samen te zitten. Vandaar dat ik mijn kandidatuur heb gesteld om voorzitter te worden. De vergadering verloopt gemoedelijk en iedereen is enthousiast om wat vaker samen te zitten en te overleggen. Achteraf wordt er nog gezellig een pintje gedronken.

Zondag 21 oktober
Normaal gezien slaap ik ’s zondags wat langer maar vandaag is mij dat niet gegund. Zondag 21 oktober staat immers al lang in het vet in mijn agenda genoteerd. Vandaag is immers het eerste sp.a congres na onze verkiezingsnederlaag van 10 juni...Maar nog belangrijker vandaag gaan we eindelijk weten wie de nieuwe voorzitter van onze partij zal worden. Ja eindelijk want volgens mij heeft ‘de tussenperiode’ wat te lang geduurd.

Om half 9 heb ik afgesproken met Herman en Chris – twee van mijn bestuursleden in Wellen – zij rijden met mij mee naar Antwerpen. Voor één keer geen file op de beruchte E313. We zijn goed op tijd en kunnen nog vlug genieten van een tasje koffie.

10 uur stipt begint het congres. De zaal zit afgeladen vol. Een goed teken, dat is ook al ooit anders geweest. Na de geheime stemming over het partijbureau krijgen de afdelingen de gelegenheid om tussen te komen over het werkingsverslag. Ook ikzelf heb namens mijn afdeling een tussenkomt voorbereid. Deze gaat over het belang van de lokale partijwerking. De afdeling met haar leden vormen immers de basis van onze partij. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij veel afdelingen hebben waar heel goed werk wordt geleverd. Uit respect voor onze leden maar ook in het belang van het voortbestaan van onze partij vond ik het mijn plicht om de basiswerking binnen onze partij te verdedigen. De lokale acties (eetfeest, bal, belastingservice, communicatie,….) die nu al in heel veel afdelingen worden georganiseerd zijn heel belangrijk voor de toekomst van onze partij en ze worden soms al te vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Vandaar dat ik namens mijn afdeling op het congres van de gelegenheid gebruik wou maken om het belang van het lokale afdelingswerk en de inzet van al onze leden en militanten eens extra in de verf te zetten. En mijn boodschap naar de nieuwe voorzitter toe was heel eenvoudig: blijf dit lokale afdelingswerk stimuleren, ondersteunen en appreciëren.
Na de vele tussenkomsten van de verschillende afdelingen is het spannend wachten op de uitslag van de voorzittersverkiezing. Caroline heeft het gehaald! Zelf heb ik met mijn afdeling de voordracht van Caroline en Dirk gesteund. Niet alleen omwille van haar Limburgse roots maar zij heeft op jonge leeftijd toch al heel wat watertjes doorzwommen en op korte tijd reeds meermaals bewezen dat zij heel veel in haar mars heeft. Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat Caroline de beste keuze is als voorzitter. Haar veel succes toewensend vertrekken wij met een goed gevoel en het nodige enthousiasme terug naar Limburg.

 

over els robeyns