Op de Algemene Vergadering sp.a Gent van 28 april pleitte OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a) om de komende legislatuur extra in te zetten op voedselverspilling in de Gentse scholen.

Kinderen van Freinetschool De Vlieger berekenden dat er bij hen op school gemiddeld 12 kilogram eten per dag wordt weggegooid. Er moet dus dringend bekeken worden hoe de bestekken voor maaltijden binnen de stadsscholen kunnen aangepast worden om zo de voedseloverschotten zoveel als mogelijk te beperken.

Het amendement op het verkiezingsprogramma, dat ze hierover indiende, werd unaniem door de partijraad goedgekeurd.