“De verhoging van de factuur komt bovenop de afschaffing van de gratis stroom. Die twee maatregelen samen zorgen voor een verhoging van 200 euro”, schat Rob Beenders.

Als gevolg van een beslissing van de federale regering dienen Eandis en Infrax vanaf 1 januari 2015 vennootschapsbelasting te betalen. Voor Eandis betekent dat 104,6 miljoen euro voor dit jaar. Eandis is nu van plan om dat bedrag door te rekenen aan haar klanten.

“De federale regering wist dat ze met die vennootschapsbelasting de stroomgebruikers op kosten zou jagen. Eandis werkt nu eenmaal volgens het cost plus-model, waarbij de kosten als basis dienen voor de eindfactuur. Als de federale regering de kosten verhoogt, dan verhoogt ze de kosten voor de consument. Ze weten dat", reageert Johan Vande Lanotte.

“De vorige regering leverde inspanningen om de energiefactuur te doen dalen. Nu is men dat helemaal ongedaan aan het maken”, hekelt Johan Vande Lanotte.

“De regering moet nu een uitzondering maken of eerlijk zijn en toegeven dat de mensen meer moeten betalen voor hun stroom”, besluit Johan Vande Lanotte.