Netbeheerders Eandis en Infrax zijn de intercommunales (voornamelijk eigendom van de gemeenten) die er in Vlaanderen voor zorgen dat de elektriciteit via het laagspanningsnet tot bij de consument komt. Eandis bevoorraadt 85% en Infrax 15% van de Vlaamse gezinnen. Tot dit jaar moest nagenoeg geen enkele van de 225 intercommunales in dit land vennootschapsbelasting betalen. In december keurde de Kamer een nieuwe wet goed die deze uitzonderingsmaatregel schrapt. De nieuwe belasting zou de schatkist dit jaar 200 miljoen euro opbrengen. Vorige week hebben Eandis en Infrax een dossier ingediend bij de Vreg waarin ze vragen dat ze hun nettarieven 2015 mogen verhogen. Voor een gemiddelde verbruiker wil Eandis zijn stroomfactuur met 10 euro en zijn gasfactuur met 20 euro verhogen. Bij Infrax gaat het om 12 euro voor elektriciteit en 30 euro voor gas.

“Deze regering zegt wel geen belastingen te verhogen, maar schuift via allerlei maatregelen de factuur toch steeds door naar de gezinnen”, aldus Vlaams Parlementslid Rob Beenders. “Elektriciteit en gas zijn geen luxeproducten en moeten toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen. We zetten met deze verhoging weer een stap achteruit in plaats van vooruit.”

“Bovendien heeft deze federale maatregel ook zware gevolgen voor het Vlaamse beleid: Deze belasting zet heel wat gemeenten financieel achteruit en kan de investeringscapaciteit van de intercommunales aantasten. In het Vlaams parlement heeft sp.a de regering gevraagd een belangenconflict in te roepen. De Vlaamse meerderheid stemde deze motie weg.”

De federale regering heeft al gedeeltelijk toegegeven door intercommunales die ziekenhuizen uitbaten of waterdistributie verzorgen, vrij te stellen. Infrax en Eandis krijgen geen uitzondering. “sp.a probeert daar in de Kamer nog iets aan te doen met een amendement dat ook energie- en afvalintercommunales vrijstelt”, zegt Peter Vanvelthoven. “De regering laat anderen belastingen voor hen innen, hetzij via de lokale besturen, hetzij via facturen aan de gezinnen. Zeker bij die laatste dragen de zwakste schouders de zwaarste lasten.”