Een energielening kan oplopen tot een maximum van €10.000 met een aantrekkelijke rente van 2 procent. Voor de meest kwetsbare groepen is zelfs voorzien dat deze rente vervalt. Op die manier worden gezinnen echt aangemoedigd om beter te isoleren.

“Een goede zaak,” zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. “Spijtig genoeg kan niet iedereen genieten van deze energielening. Je moet deze lening immers aanvragen bij de lokale entiteit van je gemeente en niet elke gemeente beschikt over zo’n entiteit. De inwoners van 29 gemeenten maken dan ook geen aanspraak op de Vlaamse energielening.”

Minister Turtelboom wou deze gemeenten overtuigen om toch zo’n lokale entiteit op te richten. “Maar dat is een tijdrovende procedure waar veel onzekerheid mee gepaard gaat”, gaat Beenders verder. “Daarom vroegen we om overgangsmaatregelen te voorzien voor de inwoners van de 29 betrokken gemeenten, zodat zij die vandaag een Vlaamse energielening willen afsluiten, kunnen aankloppen bij een lokale entiteit in hun buurgemeente of contact kunnen opnemen met het distributienetbedrijf in hun regio”. Ondertussen heeft de minister laten weten dat ze dit voorstel zal volgen. Vanaf 1 maart 2015 wordt de energielening voor iedereen opengesteld. “Voor de extra werkingskosten kunnen de buurgemeenten of distributienetbedrijven worden ondersteund door het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost). Zo blijft niemand in de kou staan”, besluit Rob Beenders.