In de gebouwen van Tour en Taxis in Brussel heeft sp.a haar Europese koers scherp gesteld tijdens haar Europa-congres. Zo maakte de partij nieuwe en heldere keuzes voor een slagvaardiger, sterker en socialer Europa. “In plaats van isolement gaan wij voor engagement”, zegt voorzitter John Crombez. Dat betekent concreet dat het nieuwe Europa niet zonder grenzen kan: letterlijk en figuurlijk. We kiezen voor een sterke Europese buitengrens zodat dat we grote solidariteit kunnen tonen met mensen in nood. Maar we kiezen ook voor een Unie waar strikte grenzen zijn om valsspelers in onze economie te dumpen. “Een Europese Unie met alleen rechten en zonder plichten, dat gaat niet langer op voor ons”, vat Crombez de keuzes van sp.a samen.

“Vandaag is de vaststelling dat steeds meer mensen hun hoop in de EU opbergen en meer nog, er zich van afkeren. Daarom brengen we een alternatief”, zegt John Crombez. “In plaats van isolement kiezen wij voor engagement om de Europese Unie weer sterk, slagvaardig en vooral sociaal te maken. Een nieuw Europa dat alle Europeanen écht weer toekomst biedt.”

Een Europa dus dat opnieuw controle heeft en mensen beschermt. Crombez: “Met een Unie die hard optreedt tegen valsspelers. Fiscale valsspelers die wetten van lidstaten misbruiken om belastingen te ontwijken. Sociale valsspelers die wetten van lidstaten misbruiken om mensen uit te buiten en onze sociale zekerheid ondermijnen. Ecologische valsspelers die onze planeet kapot maken. En politieke valsspelers die onder de vlag van Europa de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.” 

In zijn afsluitende speech maakte Crombez concreet hoe sp.a dat wil doen: “Door asielaanvragen niet langer in de lidstaten te doen, maar aan onze gezamenlijke buitengrenzen. Zo vermijden we chaos  en zijn we in staat een grotere solidariteit te tonen met mensen in nood. Daarnaast zorgen we voor een menswaardige opvang in de regio zelf en voor een gecontroleerde hervestiging van de meest kwetsbaren via een eerlijk spreidingsplan. Door het vrij verkeer te beperken voor die landen die vals blijven spelen en zo onze lonen en onze jobs ondermijnen. Door Europees geld te bevriezen voor die landen die fiscale shopping en belastingontwijking mogelijk blijven maken. En door hard op te treden wanneer landen het niet al nauw nemen met Europese grondrechten.”

sp.a legt meteen ook drie voorstellen op tafel, die de partij - samen met alle progressieven in Europa - wil doordrukken de komende weken en maanden. Precies om mensen, hun jobs en hun sociale zekerheid te beschermen. Crombez: “Eerst en vooral willen we een Buy European Act, waarmee minstens 50% van de openbare aanbestedingen op Europese bodem geproduceerd moeten worden.  Bovendien gaan wij resoluut voor een Europese vennootschapsbelasting waardoor multinationals niet langer met hun winsten kunnen schuiven naar landen die voor hun gelobby plooien. Zo voorkomen we dat het sociaal systeem in andere landen ondermijnd wordt. Tot slot willen we dat de Europese Unie eindelijk werk maakt van een een Europese werkloosheidsverzekering, die landen tijdelijk en gericht helpt wanneer een crisis toeslaat. Zodat het failliet van een land niet het failliet van haar mensen moet betekenen.”