Het gemeentebestuur van Kortessem stelt een nieuw mobiliteitsplan op en organiseert daarom een bevraging rond mobiliteit. Je kan de vragenlijst invullen tot en met 16 februari 2018. De vragenlijst kan je ook in een papieren versie afhalen aan het onthaal op het gemeentehuis.

Ellen Hoebrechts: “Sp.a is tevreden dat eindelijk eens inspraak gevraagd wordt van de inwoners vooraleer het dossier afgewerkt en goedgekeurd is… Dus nu het schepencollege eens graag jullie mening hoort, laat het hen dan ook weten en vul vandaag, morgen of overmorgen die enquête nog in!”

Samen kunnen we nu de overmacht van auto’s en ander gemotoriseerd verkeer een halt toeroepen.

Samen kunnen we ijveren voor veiligheid voor fietsers, voetgangers, zowel voor jongeren als ouderen.

De essentie is niet langer een vlotte verkeersdoorstroming. Wie door Kortessem wil zal er zijn/haar tijd voor moeten nemen!

Enkel indien we een toegankelijk Kortessem nastreven voor onze zwakke weggebruikers, enkel dan werken we aan een duurzame mobiliteit zonder nog meer open ruimte op te offeren voor nieuwe wegen!