De enquête is de opvolger van de enquête metr-o-net over de netheid in de Brusselse metro. Deze keer gaat het over de dienst bevolking van de 19 gemeenten. Er zijn vragen gesteld over de bereikbaarheid, de prijs van de documenten, het algemeen comfort, de wachttijden en de ontvangst in het gemeentehuis.

De enquête is een eerste stap. Aan elke dienst bevolking van de 19 Brusselse gemeenten zijn 30 mensen bevraagd. Bedoeling is om via de website Bxl19 mensen aan te zetten om de enquête online in te vullen.

Jef Van Damme: "De resultaten zijn vrij positief. De gemeente met de slechtste score haalt toch nog net voldoende. De meeste gemeenten zitten ruim boven het gemiddelde. Er is geen opvallend verschil tussen grote en kleine gemeenten. Ook de verschillen tussen de zogenaamde arme en rijke gemeenten, tussen de gemeenten in het noorden en het zuiden van het gewest waren niet zo groot als we vermoedden bij het begin van deze enquête. Natuurlijk is dit maar een steekproef.  We kunnen er geen definitieve conclusies nemen.  Om de resultaten te ontkrachten of te bevestigen, moeten meer mensen de enquête invullen."

Gemiddeld scoren bereikbaarheid (4/5) en de beleefdheid van het loket personeel (4/5) goed. Ook is de Brusselaar tevreden van de wachtzaal (3,9/5) en het gemak waarmee documenten te verkrijgen zijn (3,8/5). Het algemeen comfort (3,6/5) en de wachttijd (3,5/5) scoren wat minder goed. De Brusselaar stoort zich blijkbaar vooral aan de prijs die hij vaak moet betalen (3/5). Of mensen ook in het Nederlands worden aangesproken, is het moeilijk in dit stadium al uitspraken te doen. Daarvoor kwamen de enquêteurs te weinig Nederlandstaligen tegen. Van Damme roept daarom vooral Nederlandstaligen op om de enquête in te vullen. 

Naar aanleiding van de enquête doet sp.a een aantal aanbevelingen. Jef Van Damme: ‘Een eerste aanbeveling die we willen doen, is om de documenten goedkoper te maken. Basisdocumenten zoals een bewijs van goed gedrag en zeden of een geboorte-uittreksel moeten gratis zijn. Betalende documenten, zoals een paspoort moeten overal evenveel kosten.’

Ook de openingsuren moeten worden opnieuw bekeken. Sp.a wil niet zozeer dat de gemeentediensten meer open zijn, wel dat ze op andere uren open zijn, bijvoorbeeld zeker twee keer per week een avonddienst, waarvan een avond tot 20:00 uur. Nu is maar één gemeente open tot 19:45 uur. De meesten zijn een avond per week open tot 19:00 uur.

Ook al zijn de gemeentehuizen toegankelijk voor rolstoelgebruikers, toch ligt de afzonderlijke ingang voor hen vaak veraf, aan de achterkant van het gebouw. Dat is omslachtig. Mensen die minder goed te been zijn of mensen met een kinderwagen, nemen dan toch maar de trap. Dat moet veranderen vindt sp.a.

De online enquête kan via de link www.bxl19.be worden ingevuld, daar ziet u ook de resultaten per gemeente.