Nieuwe cijfers over de loonkloof

De loonkloof is hot van Hollywood tot hier. Dat bewijst de emotionele speech van Patricia Arquette tijdens de Oscaruitreiking. Ook in België is er nog heel wat werk om de kloof te dichten. Daarom organiseren zij-kant en ABVV de jaarlijkse Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. De organisatoren pakken nu uit met de recentste loonkloofcijfers. Het gemiddelde brutomaandloon van een vrouw in de privésector ligt vandaag 20 procent lager dan dat van een man. Daarom valt de symbolische dag voor gelijk loon dit jaar op 14 maart. Vrouwen moeten immers 73 dagen langer werken om hetzelfde te verdienen als wat mannen het afgelopen jaar verdienden. Vorig jaar viel Equal Pay Day vier dagen later in het jaar. “De loonkloof verkleint, maar aan dit tempo duurt het nog 32 jaar vooraleer de grootste discriminatie tussen vrouwen en mannen is weggewerkt”, zeggen ABVV en zij-kant. Stereotypen zijn grote boosdoener

Een groot deel van de ongelijke maandlonen is te wijten aan deeltijdse arbeid. Meer dan 4 op de 5 mensen die deeltijds werken zijn vrouw. 46 procent van de vrouwelijke loontrekkenden werkt deeltijds, tegenover slechts 10 procent van de mannelijke. Bovendien zegt 51 procent van de vrouwen gas terug te nemen om de combinatie tussen werk en privéleven mogelijk te maken, bij mannen is dit 26 procent. Vrouwen verwijzen hierbij veel vaker naar de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen. Opvallend is dat slechts 11 procent van de vrouwen zegt geen voltijdse job te willen. ABVV en zij-kant willen dit jaar daarom komaf maken met traditionele rolpatronen. Meer zorgtijd voor mannen om de taken beter te verdelen

Met de campagne 2015 bindt Equal Pay Day de strijd aan met traditionele rolpatronen. Als mannen hun deel van de zorgtaken op zich nemen, hebben vrouwen evenveel kansen om een loopbaan uit te bouwen. Daarnaast stellen zij-kant en ABVV een collectieve arbeidsduurvermindering voor om de druk van de ketel te halen bij vele huishoudens. Ze pleiten voor een 32-urenweek met behoud van pensioenrechten, promotiekansen en loon. Tot slot is er grote nood aan een ruim en soepel aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare opvangvoorzieningen voor kinderen en zorgafhankelijke personen.