De loonkloof bedraagt nog steeds 20 procent (bruto maandlonen van voltijds en deeltijds werkenden) en blijft veel te veel. Aan dit tempo zal het nog tot 2051 duren vooraleer vrouwen en mannen gelijk betaald worden. De grote boosdoener in de strijd tegen de loonongelijkheid is het vele deeltijdse werk van vrouwen. 41 procent van alle loontrekkende vrouwen heeft geen voltijdse job, ten opzichte van maar 1 op de 10 mannen.

Met de slogan “Kreeg de loonkloof maar evenveel aandacht” toont de affiche van dit jaar een duidelijke inkijk in de problematiek.

Wie mee wil campagnevoeren kan op vrijdag 11 maart terecht aan het Beursplein in Brussel van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Equal Pay Day affiches, flyers, bierviltjes en place-mats kunnen besteld worden via www.equalpayday.be of 02/5520262