"De loonkloof op maandbasis tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag gemiddeld 21%", zegt Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant. Tegenover 1999 (28%) zijn we er dus op vooruit gegaan. Maar aan dit tempo zullen we nog 37 jaar actie moeten voeren om volledige loongelijkheid tussen man en vrouw te krijgen."

"Ter vergelijking: de loonkloof op uurbasis daarentegen (privésector en enkel voltijds werk) is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd, van gemiddeld 15% naar 7%. Het kan dus, de loonkloof verkleinen", benadrukt Vera Claes. "Maar een deel van de loonkloof blijft niet te verklaren. Het laat ruimte voor vooroordelen, stereotypering en discriminatie bij de loonvorming."

Daarom vragen zij-kant en het ABVV aan het grote publiek, werkgevers en beleidsmakers: "U vindt het schandalig dat kale, rosse, dikke of zwarte mensen minder verdienen. Waarom vindt u dat dan niet voor vrouwen?"

Alle info, spotjes, affiches en postkaarten van de campagne vindt u op www.equalpayday.be.