Er bestaat in ons land nog steeds geen loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Daarom organiseren Zij-Kant, de progressieve vrouwenbeweging van sp.a en ABVV vrijdag a.s. 25 maart de zevende editie van Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. Equal Pay Day valt dit jaar op 25 maart. Vrouwen moeten immers bijna 1 jaar en 3 maand werken om even veel te verdienen als mannen in 1 jaar.

De loonkloof bedraagt vandaag volgens de officiële statistieken gemiddeld 22,93% (bruto, op maandbasis, deeltijds werk inbegrepen). Vorig jaar was dat 23,46%. Een heel kleine verbetering dus. Als we aan dit tempo vooruitgang boeken, duurt het nog zo’n 50 jaar vooraleer de loonkloof gedicht is. Om grotere stappen vooruit te zetten, wordt op verschillende plaatsen actie gevoerd. Ook in Roeselare.

De Equal Pay Day-campagne focust dit jaar specifiek op de pensioenproblematiek van vrouwen onder het motto ‘Minder verdienen is langer werken’. "Het is belangrijk om de pensioenproblematiek centraal te stellen", aldus Michèle Hostekint.  "Je loon bepaalt later je pensioen. Omdat vrouwen doorgaans een lager loon hebben, krijgen ze ook een lager pensioen. Vrouwen zouden in theorie dus veel langer moeten werken dan mannen om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen".

Het loon en later ook je pensioen worden bepaald door de jobkeuze, door loopbaanonderbrekingen en al dan niet deeltijds werken. "Maar ook de studiekeuze is zeer belangrijk", meent Michèle Hostekint. "De studiekeuze bepaalt in belangrijke mate je loopbaan en je latere kansen op de arbeidmarkt. We moeten vrouwen en meisjes hiervan bewust maken. De keuzes die ze vandaag maken bepalen hun pensioen van morgen".

Michèle Hostekint blijft ervan overtuigd dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de loon- en de loopbaankloof dicht te rijden. Om die stelling kracht bij te zetten voert ze samen met ZIJ-KANT, de Progressieve Vrouwenbeweging van sp.a, en het ABVV West-Vlaanderen vrijdagmorgen 25 maart a.s. tussen 7u45 en 8u45 een actie voor schoolgaande jongeren op het Polenplein in Roeselare. We willen jou hier graag op uitnodigen.