Vrouwen verdienen in België gemiddeld nog steeds 20% minder dan mannen. Zij moeten dus tien jaar eerder beginnen te werken om hetzelfde loon te krijgen. Bovendien is het pensioen van een vrouw een kwart kleiner dan dat van een man. Een leven lang kijken vrouwen aan tegen loondiscriminatie.

“Voor Equal Pay Day 2017 baseren we ons op de nieuwste cijfers” zegt Emma Van der Maelen, “de lonen in 2014”. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde brutomaandlonen van voltijds en deeltijds werkenden samen. Enkel dit geeft een correct beeld van de financiële situatie van Belgische werknemers. Wat telt, is wat er maandelijks op je bankrekening verschijnt. Vandaag bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de privésector in België 20%.

De oudste cijfers over de loonkloof dateren van 1999. Toen verdienden vrouwen nog 28% minder dan hun mannelijke collega’s. Er is dus vooruitgang geboekt. “Maar als we amper acht procentpunten opschuiven op vijftien jaar, dan moeten we nog 37,5 jaar campagnevoeren en is loongelijkheid pas gerealiseerd in 2054” besluit Van der Maelen.

Equal Payday valt dus elk jaar op een andere datum afhankelijk van de bestaande loonkloof. Dit jaar is 14 maart de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in 2016 al verdienden.

Ook in Geraardsbergen voerde Zij-kant samen met sp.a Geraardsbergen actie om de bestaande loonkloof aan te kaarten. Om het bewustzijn van de nog steeds bestaande loonkloof van de bestuurders in onze stad te vergroten kregen de bezoekers en gemeenteraadsleden de cijfers ook onder ogen te zien. Daarnaast riep sp.a Geraardsbergen het bestuur op om de strijd voor gelijk loon mee aan te gaan.