Politievakbonden wijzen op de afwezigheid van enig wettelijk kader voor de zogenaamde taser of het stroomstootwapen. Vandaag waarschuwen ook de procureurs-generaal voor het ontbreken van een wettelijk kader. sp.a pleit al sinds 2010 voor een duidelijke regelgeving voor tasers. “De wettelijke basis moet duidelijk zijn en dat is ze vandaag onvoldoende. Politiemensen moeten in een sluitend juridisch kader kunnen werken. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze met illegale wapens moeten werken, waardoor ze zelf in de problemen kunnen komen”, zegt Kamerlid Alain Top.

Over de invoering van wapens wordt in principe  uitgebreid gedebatteerd in de Wapencommissie van het federaal parlement. Niet zo bij de taser.  De invoering ervan werd aangekondigd luttele uren nadat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een producent van stroomstootwapens had bezocht. En daarmee was de kous af.

Politievakbonden wijzen er al langer op dat er geen wettelijk kader bestaat voor het gebruik van tasers. Minister Jambon reageert telkens met een lijstje van wettelijke artikelen die de basis voor het gebruik van tasers zou moeten vormen. Maar vandaag zegt ook het college van procureurs-generaal dat de artikelenreeks waar minister Jambon naar verwijst onvoldoende wettelijke grondslag heeft om de politie te beschermen. “Een taser is een gevaarlijk en zelfs dodelijk wapen. Als een agent iemand raakt met een taser en die persoon overlijdt, kan die agent problemen krijgen. Minister Jambon kan zich niet blijven verstoppen achter zijn zogezegde wettelijke grondslag. Hij is vandaag de enige die die mening nog is toegedaan. Er moet snel duidelijkheid komen over een bijkomende reglementering voor het gebruik van de taser zodat de politie binnen een juridisch sluitend kader haar werk kan doen”, besluit Alain Top.