We hebben het al verscheidene malen aangekaart. Op geregelde momenten dwarrelt een “geur” rond in verschillende appartementen van “Serviceflats ’t Lam”. Deze geur wordt als zeer onaangenaam ervaren. Hier moet iets aan gebeuren. 

Bij het stellen van dit probleem op de OCMW raad worden we steeds met een “kluitje in het riet gestuurd”. “Het gebouw is onze eigendom (nog) niet”. “We mogen geen enkele ingreep doen”. “Onze technische diensten zijn er mee bezig”. “Wij vinden het ook niet !”

Hiermee moet onze afgevaardigde het doen, maar wat nog erger is, de residenten in ’t Lam blijven wel in de “stank” zitten.


Wij vragen ons hierbij een aantal dingen af; waarom is de sp.a fractie de enige partij die zich bekommert om het “woonwelzijn” van de bewoners ? Of zijn de andere raadsleden ongevoelig voor de penetrante geur die al maanden de inwoners teistert. Indien onze technische diensten de oorzaak van dit euvel niet vinden, waarom wordt dan geen gespecialiseerde firma ingeschakeld. 


Blijkbaar heeft het “Groen en CD&V bestuur” geen oog voor de inwoners uit de serviceflats, deze mensen hebben meestal hun destijds vertrouwde woning verlaten om nog een aantal jaren in comfort en rust te genieten van hun “oude dag”. Terug naar elders verhuizen zit er niet meer in, daarom is het de verdomde plicht van het bestuur om aan die terechte wensen van de inwoners te voldoen. 

In de raad van maart is de jaarlijkse indexverhoging goedgekeurd. Geef nu ook de mensen “waar” 

voor hun geld.


Ronny De Wolf, OCMW raadslid sp.a.

  

Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht

V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider