"De noodregering ging tien dringende problemen oplossen. Oh ja? Er is zogezegd geen geld voor sociale maatregelen, maar als het sociale niet op de agenda staat, is het omdat het je niet interesseert."

Dat heeft sp.a-voorzitster Caroline Gennez zondag in Mechelen verklaard op de nieuwjaarsreceptie van haar partij. Ze zette zich vooral af tegen de interim-regering van premier Verhofstadt n tegen de rechtse partijen. "Het is vandaag de trieste verjaardag van 232 dagen politiek nonbestuur. Er is exact n maatregel genomen: de uitbreiding van het stookoliefonds, dan nog een wetsvoorstel van de socialisten. Deze regering regeert niet, ze ageert niet, ze acteert alleen maar."

De sp.a'ster wees er ook op dat ministers permanent voorstellen lanceren die achteraf worden genuanceerd, zoals het idee van minister van Werk Josly Piette (cdH) om de dienstencheques duurder te maken.

De voorzitster herhaalde dat sp.a bereid is constructief mee te werken aan een staatshervorming. De Vlaamse socialisten gaan het resultaat te allen tijde toetsen aan drie criteria: solidariteit, coherentie in de bevoegdheidsverdeling en verantwoordelijkheid voor elke overheid.

Gennez stelde wel uitdrukkelijk dat haar partij lang niet alleen met dit dossier bezig is. Ze hamerde op het belang van inhoudelijke thema's zoals de invoering van een plafond voor energieprijzen, een verhoging van de pensioenen, het afschaffen van dure hospitalisatieverzekeringen, een uitbreiding van het ouderschapsverlof en het sluiten van de kerncentrales. "Vandaag kunnen 200.000 mensen hun rekeningen niet meer betalen en moeten sommigen een lening afsluiten voor dagdagelijkse benodigdheden. Dat kan in een van de rijkste regio's van de wereld niet", klonk het.