In West-Vlaanderen, in Zwevegem, waren meer dan 200 leden en sympathisanten aanwezig. Later deze maand gaan voorzitter Bruno Tobback, John Crombez, Ingrid Lieten, Freya Van den Bossche en Karin Temmerman ook langs in de andere provincies en Brussel. Ze geven uitleg over de manier waarop sp.a de volgende jaren oppositie wil voeren tegen de factuurregeringen en hoe we de partij samen aanpassen aan de nieuwe uitdagingen.

Vlaamse gezinnen verdienen beter dan alleen maar te moeten betalen om minder te krijgen. En dat niet eens met het vooruitzicht op een betere toekomst. Er zijn andere manieren en andere keuzes mogelijk om onze samenleving op een duurzame manier te laten groeien, met een uitgestoken hand voor zij die het moeilijk hebben. In plaats van die hand nu terug te trekken in alle domeinen die een samenleving hécht maken, zo luidde de inleidende boodschap van Bruno Tobback.

Daarna namen John Crombez en Karin Temmerman het woord om toelichting te geven bij de onrechtvaardige keuzes van de regeringen. In het onderwijs, in de zorg, het openbaar vervoer, het woonbeleid, jobcreatie, pensioenen, fraude en energiebeleid. En vooral om te duiden dat er wel degelijk een alternatief is.

Tobback: “Wij willen de komende jaren vol overgave onze oppositierol vervullen tegen deze factuurregeringen, die gezinnen laten betalen voor een beleid dat ons terugwerpt in het verleden. Tegenover dat barre vooruitzicht zullen wij ons alternatief plaatsen: een warm, verenigd Vlaanderen met een welvarende en sociale toekomst. De komende jaren zullen wij, samen met alle Vlamingen die daar voor open staan, tonen dat een betere toekomst mogelijk is. Daarom is het een absolute noodzaak om een breed en aantrekkelijk sociaaldemocratisch alternatief te bieden.”

Samen onze boodschap en organisatie vormgeven

“Om dat te doen hebben we Crescendo op de rails gezet, waarmee we onze partij klaarstomen voor de toekomst, inhoudelijk en organisatorisch. Zo wordt sp.a een betrokken en daadkrachtige partij”, zegt Tobback.

Inhoudelijk zal sp.a sociale welvaart blijven verdedigen. “We bouwen verder op onze basisbeginselen gelijkheid, vrijheid en verbondenheid", zo stelde Freya Van den Bossche. “Maar we moeten breder gaan. Onze welvaart is de afgelopen 50 jaar toegenomen, maar dat heeft zich niet vertaald in geluk. Die verbroken band herstellen is één van de grootste politieke uitdagingen van onze tijd.”

Duurzaamheid moet een tweede sleutelbegrip worden in de verbreding van sp.a. “Een even groot probleem als ons geluk is de verandering van ons klimaat, minder schone lucht of water en het schaarser worden van natuurlijke grondstoffen. We moeten ervoor zorgen dat we ook dit in ons verhaal uitdragen”, zegt Van den Bossche. “We gaan deze verbreding de komende tijd verder vorm geven met een participatief proces waaraan iedereen, jong en oud, lid of niet, kan meewerken.”

Om dat eenduidig, warm en welluidend verhaal optimaal te brengen versterkt sp.a zich ook organisatorisch, een oefening die Ingrid Lieten in goede banen leidt. “Uit talrijke interne gesprekken en sessies heb ik geleerd dat er veel goesting is om ons ontegensprekelijk enthousiasme in goede resultaten te vertalen”, zegt Lieten. “De komende weken en maanden nodigen we iedereen uit om mee onze organisatie aan te passen aan de toekomstige uitdagingen.”

Wil u ook meewerken aan Crescendo? Hou dan onze website in de gaten: www.s-p-a.be/crescendo. Daar leest u ook wanneer we met Crescendo naar uw provincie komen.